Indicele cifrei de afaceri din industria brașoveană a crescut. Ce firme au contribuit la aceasta

Indicele cifrei de afaceri din industria brașoveană a crescut. Ce firme au contribuit la aceasta

Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Brașov, indicele producţiei industriale a crescut cu 6,7% în primele 11 luni ale anului trecut comparativ cu aceeași perioadă  a anului 2016.

În luna noiembrie 2017 comparativ cu luna anterioară, indicele producţiei industriale calculat ca serie brută, a crescut cu 1,9%. Comparativ cu luna noiembrie 2016, indicele producţiei industriale a crescut cu 10,3%.

Cele mai mari creşteri în perioada 1.I – 30.XI.2017, comparativ cu aceeaşi perioadă  a anului 2016, s‐au înregistrat în: fabricarea produselor farmaceutice de bază  şi a preparatelor farmaceutice (+55,9%), fabricarea instrumentelor muzicale (+42,5%), industria metalurgică  (+32,9%), fabricarea băuturilor (+29,8%), etc.

Scăderi s‐au înregistrat în următoarele domenii: repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor (‐31,3%), tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor (‐26,0%), fabricarea de mobilă  (‐18,9%), extracţia pietrişului, nisipului şi argilei (‐14,5%), etc.

La nivel național în perioada analizată comparativ cu aceeași perioadă  a anului 2016 indicele producţiei industriale a crescut cu 8,3%.

A crescut indicele cifrei de afaceri din industrie

Datele arată că indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie, acesta a crescut cu 12,8%, în primele 11 luni a anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

În luna noiembrie 2017 comparativ cu luna precedentă a crescut cu 1,1%. Comparativ cu luna noiembrie 2016, indicele valoric al cifrei de afaceri a crescut cu 13,5%.

Creşteri importante ale cifrelor de afaceri în perioada 1.I – 30.XI.2017 , comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, au înregistrat firmele din domenii precum : repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor (+83,5%), industria metalurgică (+40,6%), fabricarea hârtiei  şi a produselor din hârtie (+29,4%), fabricarea băuturilor (+22,1%), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor (+19,1%), tipărire  şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor (+17,4%), fabricarea produselor de cocserie  şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (+17,0%), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (+16,6%),etc.

Pe marile grupe industriale creşteri s‐au înregistrat în: industria energetică  (+17,0%), industria bunurilor de capital (+14,3%), industria bunurilor industriale (+12,1%)  şi industria bunurilor de uz curent (+6,0%).

Scăderi semnificative ale cifrei de afaceri în perioada menționată, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, s‐au înregistrat în: fabricarea produselor farmaceutice de bază  şi a preparatelor farmaceutice (‐37,5%), fabricarea instrumentelor muzicale (‐25,5%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (‐15,6%),etc.

Cele mai importante firme care au contribuit la cifra de afaceri în industrie a judeţului Braşov, în perioada 1.I – 30.XI.2017, au fost: Autoliv România, Schaeffler România, Continental Powertrain, Preh, Kronospan, Hutchinson, Fabrica de Lapte, Quin, Stabilus, Benchmark Electronics, Rolem, Premium Aerotec, Miele Tehnica, Total, SIT România, Eldon, Ecopaper, Putolite, Psicontrol Mechatrnics, Star East Pet, IAR SA, Carmeuse Holding, Metalsil Prod, Sergiana Prodimpex şi Losan România.

La nivel național în perioada analizată comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 indicele valoric al cifrei de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale, a crescut cu 11,7%.

Totalul volumul cifrei de afaceri în comerț

La nivelul județului Brașov, volumul cifrei de afaceri din comerţ în perioada 1.I – 30.XI.2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a crescut cu 12,2%

În ceea ce privește comerțul cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor) volumul cifrei de afaceri a crescut cu 1,8%  în perioada menționată comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Și comerțul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule  şi motociclete) (serie brută) a crescut cu 13,0% ) în perioada analizată comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Datele arată că și volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, întreţinerea şi repararea acestora (serie brută) a crescut cu 24,1%, în perioada 1.I – 30.XI.2017 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2016.

A crescut volumul cifrei de afaceri în servicii

Potrivit analizei, în primele 11 luni ale anului 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, volumul cifrei de afaceri în servicii (serie brută), a crescut cu 7,8%. Creştere s‐a înregistrat atat la serviciile prestate populaţiei (+8,4%) cât și la serviciile prestate întreprinderilor (+7,7%).

Creşterea s‐a datorat următoarelor activităţi: alte activităţi de servicii (+147,9%), activităţi de editare (+95,4%), activități de peisagistică și servicii pentru cladiri (+75,3%), alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+65,3%), activități de arhitectura și inginerie; activități de testări și analiză tehnică (+63,0%), activități de servicii în tehnologia informației (+21,3%), activități de poștă și de curier (+21,2%), etc.

Scăderi ale volumului cifrei de afaceri în servicii (serie brută) s‐au înregistrat la următoarele activităţi: activități ale agenţiilor turistice şi a tur‐operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică (‐86,8%), publicitate şi activităţi de studiere a pieţei (‐40,8%), depozitare și activități auxiliare pentru transporturi (‐38,6%), activităţi juridice şi de contabilitate (‐30,8%), etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL