Asiguraţii RCA pot afla cazierul auto bonus-malus al unui autoturism

Asiguraţii RCA pot afla cazierul auto bonus-malus al unui autoturism

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a puns la dispoziţia asiguraţilor un instrument online prin care se pot obţine informaţii despre încadrarea în clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculelor asigurate prin RCA.

Aplicația poate fi utilizată accesând pagina de internet www.asfromania.ro.

Căutarea se poate face simultan pentru cel mult cinci vehicule, iar criteriile de căutare sunt numărul de înmatriculare sau seria şasiului.

Rezultatele furnizate reprezintă încadrarea în clasa B/M pentru fiecare autoturism în parte, pentru data de referinţă aleasă. Aplicaţia prezintă şi date despre asigurator sau durata contractului.

Conform noii legislaţii din domeniul asigurărilor, în situaţia în care un asigurat persoană fizică deţine mai multe vehicule, acesta beneficiază de aceeaşi clasă a sistemului B/M pentru toate vehiculele, respectiv cea mai favorabilă asiguratului. În cazul persoanelor juridice, sistemul B/M se aplică pentru fiecare vehicul în parte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL