Dezvoltarea centrelor intermodale regionale, o posibilă soluție pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea pe termen mediu și lung

Dezvoltarea centrelor intermodale regionale, o posibilă soluție pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea pe termen mediu și lung

la sediul ADR Centru din Alba Iulia a avut loc o întâlnire de lucru pentru discutarea aspectelor specifice privind cadrul general de dezvoltare a infrastructurii de transport, sursele de finanţare și strategia de implementare a proiectelor.

Accentul a fost pus pe studierea posibilităților de dezvoltare unor centre de transfer intermodal/multimodal în Regiunea Centru, respectiv la Feldioara-Brașov, la Târgu Mureș, în județul Alba la Coșlariu-Teiuș sau Vințu de Jos, dar și în Sibiu, în zona Parcului Industrial Șura Mică.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Consiliilor Județene din Alba, Brașov, Sibiu și Mureș, reprezentanții Regionalei CF Brașov, alături de experți din cadrul ADR Centru și din cadrul administrației publice locale, alături de care au fost prezenți inclusiv primarul municipiului Sebeș-Alba și un reprezentant al celei mai mari companii private din acest oraș, principalul exportator al județului.

La nivel european există o viziune legată de crearea și dezvoltarea coridoarelor naționale și internaționale de transport, pentru ca trenurile de marfă să opereze într-un mod sustenabil. Coridoarele potrivite pentru transportul intermodal de marfă asociate cu România includ Coridorul IV (nord-sud), Coridorul VII (fluviul Dunărea) și Coridorul IX (care leagă Bulgaria de nordul Europei). Pentru a încuraja transportul sustenabil pe aceste rute, este necesară o rețea internă de terminale. Impactul acestor terminale a fost modelat pentru a evalua cum vor afecta fluxurile de marfă întreaga țară.

Deși nu este cazul întotdeauna, bunurile care trebuie transportate pe distanțe lungi pot fi transportate mai economic pe calea ferată, datorită economiilor pe care acest sistem le oferă în comparație cu infrastructura rutieră. Transportul multimodal este una dintre cele mai simple modalități de reducere a emisiilor provenite din transporturi, prin transferarea fie parțială fie în totalitate a călătoriilor de la modul rutier, la moduri de transport mai sustenabile, cum ar fi transportul feroviar sau pe apă.

În ansamblul său, țara noastră este potrivită pentru transportul de mărfuri pe calea ferată. Din păcate, sectorul de transport feroviar de marfă al României se află de mult timp în declin, din cauza investițiilor insuficiente, care duc la un nivel scăzut de productivitate al pieței, cu toate că operatorii sunt dispuși să-și îmbunătățească performanța.

Pe de altă parte, utilizarea transportului multimodal depinde de gradul de containerizare a mărfurilor. Pe calea ferată și în centrele inter-modale se transportă, în general, marfă containerizată, pentru sistemele logistice. În medie, costurile de logistică reprezintă 10-15% din costul final al produsului finit. În Romania, gradul de containerizare este destul de scăzut – sub 5% în 2012 – față de alte țări europene.

România este în competiție puternică cu multe țări din Europa de Sud și Europa de Est pentru a deveni o locație preferată pentru alimentarea bunurilor spre centrul Europei, datorită apropierii sale de Canalul Suez, din punct de vedere al timpului de navigare. România este, de asemenea, bine plasată pentru a atrage investiții străine în special pentru asamblarea produselor de fabricație și activitățile care sunt legate de logistică datorită costurilor relativ scăzute pentru forța de muncă, dar și datorită faptului că este situată pe ruta de comerț est-vest.

Pentru a impulsiona dezvoltarea de centre de transfer inter-modal, care pot deveni o soluție pentru creșterea gradului de investiții în Regiune, Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Centru, întrunit la Sfântu Gheorghe în data de 26 Septembrie 2017, a declarat ca proiecte prioritare în interesul dezvoltării economice și sociale a Regiunii Centru obiectivele de investiții ce vizează dezvoltarea de terminale multimodale: Brașov – Feldioara, județul Brașov, Mureș – Ungheni, județul Mureș și Teiuș – Coșlariu, județul Alba, în conformitate cu Hotărârea CDR Centru Nr. 19 / 26.09.2017.

Ținând cont de acţiunile finanţate în cadrul Axei prioritare 6 a POR 2014-2020 “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, privind modernizarea și reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T și construirea unor noi segmente de drum județean, pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres, există un foarte mare interes al județelor din Regiunea Centru de a dezvolta centre de transfer inter-modal.

În județul Alba, atât zona Teiuș-Coșlariu, cât și Sebeș-Vințu de Jos, vor fi legate de vestul Europei prin autostrăzi și căi ferate de mare viteză, ca urmare a investițiilor realizate sau care sunt în curs de finalizare.

În județul Brașov, la Feldioara, au fost făcuți pași semnificativi pentru realizarea unui centru de transfer inter-modal, iar în județele Mureș și Sibiu, autoritățile publice locale intenționează să creeze noi facilități pentru investitori, în apropierea parcurilor industriale existente și a aeroporturilor. Pe de altă parte, în județele Alba și Sibiu, creșterea foarte mare din ultimul an a volumului de producției-marfă, care a fost livrată preponderent la export, a pus o relativ mare presiune pe infrastructura existentă.

Spre exemplu, triajul de la Vințu de Jos este punctul de origine pentru cea mai mare cantitate de containere pe relația Constanța – Curtici, totalizând 438.365 tone marfă containerizată expediată, respectiv 30,7% din totalul de peste 1,4 milioane tone de marfă transportate de CFR Marfă în containere. Un alt exemplu poate fi județul Sibiu, unde se fac demersuri pentru înființarea unui terminal cargo la nivelul Aeroportului, care are deja statutul de agent abilitat, în vederea procesării viitoare a mărfurilor, atât pe ieșire cât și pe intrarea în țară. Acestea sunt motivele pentru care autoritățile administrației publice – și în special Consiliile Județene – sunt deosebit de interesate să pregătească proiecte strategice prioritare pentru infrastructura de transport, în vederea utilizării cât mai eficiente a resurselor și a locațiilor disponibile, pentru o dezvoltare cât mai armonioasă a regiunii.

În cadrul reuniunii de la ADR Centru au fost discutate conceptele de dezvoltare propuse de CDR Centru și, pornind de la faptul că inițiativele locale se află în diferite stadii de maturitate, promotorii obiectivelor de investiții în terminale multimodale au discutat despre armonizarea și corelarea acestor inițiative, pentru o mai bună valorificare a lor la nivel național. Obiectivul acestei întâlniri a fost de a informa toate părțile interesate despre stadiul proiectelor, de a împărtăși experiențe în ceea ce privește dificultățile întâmpinate și de a transmite partenerilor soluțiile identificate pentru depășirea acestor dificultăți, pentru elaborarea unei strategii comune de promovare a proiectelor de realizare a unor centre de transfer inter-modal în Regiunea Centru.

”ADR Centru a fost implicată, de-a lungul timpului, în derularea mai multor programe pentru dezvoltarea județelor din regiune. De aceea, știm că în regiunea noastră este nevoie de corelare între necesarul de finanțare a dezvoltării, cu resursele disponibile și cu cerințele formale din apelurile de proiecte. Ne interesează foarte mult creșterea conectivității intermodale, a legăturilor create prin combinarea tuturor modurilor de transport între regiuni, accesul optim populației și al mediului de afaceri la rețeaua de transport și susținerea dezvoltării zonelor cu potențial de creștere economică. Dezvoltarea sistemului de transport multimodal implică efortul comun al administrației publice centrale și locale, al operatorilor de transport și al tuturor actorilor implicați în procesul de dezvoltare regională. Poziționarea centrelor pe care le-am analizat cu partenerii noștri de dialog aduce mari beneficii fiecăruia dintre județele regiunii. Vom colabora cu reprezentanții CFR, precum și cu colegii noștri de la nivel național, pentru a sprijini autoritățile publice să pregătească documentațiile necesare realizării centrelor de care am vorbit. Astfel, oferim sprijin, informații și expertiză concretă pentru realizarea de proiecte integrate, pentru dezvoltare regională”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL