Peste 850.000 de euro, costul noii grădinițe din Tractorul – Coresi

Peste 850.000 de euro, costul noii grădinițe din Tractorul – Coresi

Dezvoltarea zonei Tractorul-Coresi face parte din intravilanul localităţii, iar dezvoltarea zonei rezidenţiale dedicate populaţiei, oferă acum, potenţialul generării unui nou centru de cartier cu însemnătate sporită la scara oraşului.

Astfel construirea unei grădiniţe este necesară pentru a crea condiţiile adecvate activităţilor ce se vor desfăşura în viitor unui număr de locuitori ai cartierului în continuă creştere.

„Prin realizarea investiţiei se va asigura spaţiul necesar desfăşurării în bune condiţii a actului educaţional, realizarea unui spaţiu flexibil, cu funcţiuni bine definite ca amplasament pentru a sprijini astfel desfăşurarea procesului instructiv-educativ de implementarea a metodelor pedagogice actuale”, se arată în referetul de specialitate prezentat conislierilor locali, care vor aproba indicatorii tehnico-economici ai acestei investiții la viitoare ședință de plen.

Astfel, edilii vor să construiască o grădiniţă cu program prelungit, destinată preşcolarilor care locuiesc / vor locui în această zonă, în vederea pregătirii educaţionale de înaltă calitate a preşcolarilor, precum și supravegherea copiilor a căror părinţi lucrează durate mari de timp.

„Noua grădiniţă care se va construi în cartierul Tractorul-Coresi va asigura spaţiul necesar desfăşurării în bune condiţii a actului educaţional, urmărind realizarea unui spaţiu flexibil, cu funcţiuni bine definite ca amplasament pentru a sprijini astfel desfăşurarea procesului instructiv educativ de implementarea metodelor pedagogice cele mai moderne. Construcţia va asigura îndeplinirea standardelor moderne de educaţie, sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoştinţe, capacitate şi abilităţi necesare viitoarei activităţi şcolare”, ne-a declarat Adrian Oprică, președintele comisiei de administrație publică locală a Consiliului Local Brașov.

Se propune amplasarea obiectivului în zona centrală a terenului cu S+P+2E, cu suprafaţa construită este de 279 mp şi suprafaţa desfaşurată de 768 mp.

Spaţiile interioare propuse: 5 săli de grupă, grupuri sanitare la fiecare 2 grupe, oficiu, vestiar, spălătorie, o grupă multifuncţională, sală educatoare, sală de mese care va avea acces direct la bucătărie cu spaţii tehnice aferente şi 2 ieşiri de evacuare, cabinet medical cu izolator precum şi holuri cu vestiare.

Valoare totală a investiției este de  3.975.595,00 lei inclusiv TVA, din care construcții plus montaj 2.858.451,18 lei inclusiv TVA. Termenul de realizare a obiectivului este de 12 luni calendaristice.

În municipiul Braşov funcţionează 58 grădiniţe de stat, din totalul de 113 unităţi la nivelul Zonei Metropolitane şi 13 grădiniţe particulare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL