Proiect: Amenzi colosale, plătite de instituţiile statului care nu eliberează la timp un aviz

Proiect: Amenzi colosale, plătite de instituţiile statului care nu eliberează la timp un aviz

Deputatul PNL Florin Roman a depus, la Senat, un proiect de lege care propune penalităţi de 5.000 de lei pe zi pentru instituţiile care nu emit avizele în etapa de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectele de investiţii, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.

Proiectul de lege, depus la Senat, pe 16 octombrie, prevede modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Astfel, iniţiatorul îşi propune, prin proiectul de lege, să instituie „obligaţia ca instituţiile/operatorii economici să emită avizele/acordurile referitoare la reţelele tehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării unor penalităţi pe zi de întârziere de 5.000 lei”, potrivit expunerii de motive a iniţiativei.

Un element de noutate al iniţiativei este prevederea, menţionată în expunerea de motive a proiectului, potrivit căreia „emiterea avizelor de către serviciile deconcentrare ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Comisia Tehnică de Circulaţie şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu este necesară pentru anumite categorii de lucrări”.

Totodată, „avizele/acordurile prevăzute la alin (1) se emite în termen de 5 zile, în urma analizei documentaţiilor elaborate de proiectant pentru obţinerea avizelor, în conformitate cu cerinţele avizatorilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare, specifice fiecărui domeniu, precum şi în baza datelor extrase din documentaţia tehnică – D.T”.

În schimb, o serie de categorii de lucrări sunt exceptate de la obţinerea avizului privind protecţia sănătăţii populaţiei şi avizul pentru protecţia mediului.

„(2²) Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări: a) construirea de locuinţe unifamiliale; b) construirea de anexe gospodăreşti; c) extinderi de imobile şi supraetajări ale imobilelor existente; d) construirea de împrejmuiri. (2³) Emiterea avizului autorităţii competente pentru protecţia mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări: a) construirea de locuinţe unifamiliale; b) construirea de anexe gospodăreşti; c) extinderea de imobile şi supraetajări ale imobilelor existente; d) consolidări ale imobilelor existente; recompartimentări interioare; f) închideri de balcoane şi desfiinţarea închiderilor de balcoane; g) construirea de împrejmuiri”, arată prevederile noilor alineate introduse la articolul 5, prin proiectul iniţiat de liberal.

Iniţiativa propune şi construirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, al primarului, al primarului general al municipiului Bucureşti a unei structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii.

„În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică necesar pentru emiterea în condiţiile legii a certificatelor de urbanism al consiliului judeţean, al primarului, al primarului general al municipiului Bucureşti m şi autorizaţiilor de construcţie, autorităţile administraţiei publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru construirea în cadrul aparatului de specialitate şi funcţionarea potrivit prevederilor legale aplicabile, a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii, condusă de arhitecul-şef şi având în competenţă personal cu pregătire în domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor”, potrivit sursei citate.

Proiectul introduce şi categorii noi pentru lucrările care nu necesită autorizaţie de construire sau desfiinţare, cu condiţia ca aceste lucrări să nu modifice structura de rezistenţă, caracteristicile funcţionale şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor.

Astfel nu necesită autorizaţie de construire sau desfiinţare „a) reparaţiile la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt efectuate; a¹) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora; b) reparaţii şi înlocuiri la tâmplărie interioară; b¹) reparaţii şi înlocuiri la tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări; c) reparaţii sau înlocuiri de sobe de încălzit şi a coşurilor de fum aferente; d) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje interioare; e) reparaţii la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor„, potrivit sursei menţionate.

Nici pentru următoarele categorii de lucrării nu se impune autorizaţie de construire: „f) reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare precum şi reparaţii la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii; f¹) montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau contorizare a consumurilor de utilităţi; g) reparaţii şi înlocuiri de pardoseli interioare; h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calităţii formei arhitecturale a elementelor de faţadă astfel: 1. Trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase interioare; 2. Lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 nivelrui, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii; i) lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente„, mai arată Florin Roman în proiect.

Deputatul PNL aduce prin această iniţiativă şi clarificări cu privire procesul de reautorizare atât pentru situaţia neînceperii lucrărilor, nefinalizării lucrărilor în timpul de valabilitate al autorizaţiei de construcţie, cât şi în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul acordat pentru prelungirea valabilităţii perioadei de construire sau desfiinţare.

Proiectul de lege a fost depus la Senat, prim for sesizat, decizională pentru iniţiativa legislativă fiind Camera Deputaţilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL