AVEREA românilor. Cât de bogaţi suntem: De la avuţia personală, la datoria pe persoană | INFOGRAFIC

AVEREA românilor. Cât de bogaţi suntem: De la avuţia personală, la datoria pe persoană | INFOGRAFIC

Românii au o avere de 415 miliarde de euro, care este maximul ultimului deceniu. Avuţia netă a unui român depăşeşte 21.000 de euro, iar datoria pe persoană se îndreaptă spre 1.610 euro, potrivit datelor BNR din cea mai recentă ediţie a rapor­tului asupra sta­bilităţii financiare.

Populaţia din România a ajuns în primul se­mes­tru din acest an la active de aproape 1.929 de miliarde de lei (aproximativ 415 mld. euro), iar cea mai mare pon­dere, de 78%, revi­ne activelor imobiliare, potrivit datelor Băncii Naţionale, citate de ZF.

Fiecare român are, în medie, o avu­ţie netă de peste 21.000 de euro, în timp ce dato­ria pe persoană ajun­ge în România la aproa­pe 1.610 euro, potrivit datelor BNR din cea mai recentă ediţie a rapor­tului asupra sta­bilităţii financiare.

Avuţia netă a populaţiei s-a majorat cu 4,6% în S1/2018 faţă de nivelul de la finele anului 2017, evo­lu­ţia fiind determinată atât de avansul activelor finan­ciare, cât şi de majo­ra­rea deţinerilor de active imo­biliare. În raport cu nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut, creş­terea avuţiei nete a populaţiei a fost de 8%.

În acest an, avuţia netă a populaţiei a atins cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu şi se apropie de vârful din anul de boom economic 2008, când ave­rea urcase la 2.047 mld. lei.

Activele financiare nete ale populaţiei s-au majorat în S1/2018 cu 2,1% faţă de sfârşitul anului 2017, până la 424,2 mld. lei, iar activele imobiliare au făcut un salt de circa 5,4%, până la 1.504,5 mld. lei, reiese din datele BNR. Datoria totală a populaţiei a ajuns la sfâr­şi­tul primului semestru din acest an la 147 mld. lei (31,6 mld. euro).

Activele financiare nete, calculate ca dife­ren­ţă între activele financiare şi pasivele finan­ciare (datorii), s-au dublat în acest an faţă de 2008, iar comparativ cu nivelul înregistrat în 2009, de 126 mld. lei, s-au majorat de mai mult de trei ori.

Activele imobiliare au în continuare cea mai mare pondere în structura avuţiei nete a românilor, cu toate că tendinţa a fost descendentă faţă de anii de boom economic, scăderea fiind determinată de ajustările de preţ înregistrate în anii de criză. În cadrul activelor imobiliare au fost incluse doar imobilele.

Sursa: https://www.mediafax.ro/economic/averea-romanilor-cat-de-bogati-suntem-de-la-avutia-personala-la-datoria-pe-persoana-infografic-17786938

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL