Grupul Schaeffler încheie anul 2020 cu un al patrulea trimestru puternic

Grupul Schaeffler încheie anul 2020 cu un al patrulea trimestru puternic

Furnizorul global în sectoarele auto și de industrie Schaeffler a prezentat astăzi rezultatele pentru anul 2020. Pandemia mondială de Coronavirus a dus la o scădere semnificativă a veniturilor. Veniturile Grupului Schaeffler s-au ridicat la aproximativ 12.6 miliarde de euro (anul anterior: aproximativ 14.4 miliarde de euro).

La monedă constantă, veniturile au scăzut cu 10,4 la sută.  Toate diviziile au fost afectate de scădere. Cu toate acestea, a doua jumătate a anului și în special, al patrulea trimestru, s-au îmbunătățit considerabil în primele șase luni, toate cele trei divizii contribuind. Dintre cele patru regiuni, China și-a revenit cel mai rapid, închizând anul cu 8,7 la sută venituri suplimentare la monedă constantă. În regiunile America, Europa și Asia / Pacific, veniturile au scăzut.

Grupul Schaeffler a obținut venituri înainte de rezultatul financiar, câștiguri (pierderi) din investiții în capitaluri proprii și impozitele pe venit (EBIT) fiind afectate negativ cu 946 milioane euro în articolele speciale (anul anterior: 372 milioane euro). Articolele speciale sunt legate în primul rând de extinderea programelor de transformare și eficiență RACE (Automotive Technologies), GRIP (Automotive Aftermarket) și FIT (Industrie) implementate în 2019, precum și de  de o depreciere a fondului comercial alocat diviziei Automotive Technologies rezultatul EBIT fiind de  143 milioane euro (anul anterior: 790 milioane euro).

În ciuda scăderii veniturilor, marja EBIT a companiei înainte de articolele speciale se ridică la 6,4 la sută (anul anterior: 8,1 la sută), demonstrând că măsurile inițiate în cadrul programelor diviziilor au avut impact. După primele șase luni destul de slabe, cu o marjă EBIT de 1,2 la sută, marja EBIT s-a îmbunătățit la 10,5 la sută în a doua jumătate a anului și a fost înaintea anului precedent (8,4 la sută).

Pierderea netă atribuită acționarilor companiei-mamă pentru perioada de raportare a fost de 424 milioane de euro în urma unui venit net de 428 în anul precedent. Câștigurile pe acțiune comună fără drept de vot au fost de -0,63 euro (anul anterior: 0,65 euro).

Înainte de articolele speciale, venitul net atribuit acționarilor companiei-mamă era de 325 milioane euro (anul anterior: 686 milioane euro). Pe acest fundament, Consiliul de Administrație al Schaeffler AG va propune un dividend de 25 de cenți pe acțiune comună fără drept de vot (anul anterior: 45 de cenți) la Adunarea Generală Anuală. Aceasta reprezintă o rată de plată a dividendelor de aproximativ 50% (anul anterior: aproximativ 43%) din venitul net atribuit acționarilor înainte de articolele speciale.

Un puternic aport de comenzi în sectorul de E-Mobility pentru Automotive Technologies

Divizia Automotive Technologies a generat venituri de 7.821 milioane euro (anul anterior: 9.044 milioane euro). La monedă constantă, veniturile au scăzut cu 11,6 % față de anul trecut. Într-un mediu de piață deja în scădere, tendința veniturilor diviziei a fost afectată considerabil de efectele pandemiei generată de Coronavirus. Producția globală de automobile a scăzut cu aproximativ 16%, iar Schaeffler nu a scăpat de această tendință negativă. Cu toate acestea, veniturile pentru a doua jumătate a anului au crescut și au depășit perioada anului precedent cu 3,5 la sută. În total, divizia Automotive Technologies a depășit piața cu peste 4 puncte procentuale. Divizia Automotive Technologies a generat un aport de comenzi de 10,2 miliarde de euro. 2,7 miliarde de euro din aceste comenzi au fost legate de divizia de afaceri E-Mobility, semnificativ peste obiectivul de 1,5 până la 2 miliarde de euro.

Scăderea semnificativă a producției mondiale de automobile a redus veniturile pentru trei din cele patru regiuni. Regiunea Europei a fost afectată în mod deosebit; veniturile au scăzut cu 19,7 la sută la monedă constantă. Regiunea Americii a raportat venituri cu 13,7 la sută mai mici la monedă constantă. În regiunea Chinei, veniturile au crescut cu 5,8 la sută la monedă constantă. În regiunea Asia / Pacific, veniturile au scăzut cu 13,2 la sută la monedă constantă.

Marja EBIT înainte de articolele speciale a scăzut cu 44% la 278 milioane euro (anul anterior: 496 milioane euro).

Marja EBIT a diviziei înainte de articolele speciale a scăzut la 3,6 la sută (anul precedent: 5,5 la sută). Înainte de articolele speciale, marja EBIT pentru a doua jumătate a anului, de 10 la sută, s-a îmbunătățit considerabil atât în primele șase luni (5,5 la sută), cât și în aceeași perioadă a anului precedent (6,1 la sută).

Automotive Aftermarket cu o marjă puternică în ciuda scăderii veniturilor

Divizia Automotive Aftermarket a înregistrat, de asemenea, o scădere a veniturilor în 2020. Veniturile au scăzut la 1.641 milioane de euro (anul anterior: 1,848 milioane de euro) determinate de volume. Aceasta reprezintă o scădere a monedei constante de 7,0 la sută. Veniturile au scăzut în toate regiunile, deși tendințele s-au îmbunătățit peste tot în a doua jumătate a anului.

În regiunea Europei, veniturile au scăzut cu 7,8 la sută la monedă constantă. Regiunea Americii a raportat cu 4,3 la sută venituri mai mici la monedă constantă. Scăderea constantă a monedei în regiunea Chinei, de 1,9%, a fost mai moderată. În regiunea Asia / Pacific, veniturile au scăzut cu 12,3 la sută la moneda constantă.

EBIT înainte de articolele speciale s-a ridicat la 259 milioane euro (anul anterior: 305 milioane euro), în scădere cu 15,1 la sută. În ciuda scăderii considerabile a veniturilor, ajustările de costuri au îmbunătățit marja EBIT a diviziei înainte de element articolele speciale pentru a doua jumătate a anului comparativ cu primele șase luni, revenind la nivelul perioadei anului precedent de 17,4 la sută. Marja EBIT înainte de articolele speciale pentru 2020 s-a ridicat la 15,8 la sută (anul anterior: 16,5 la sută).

Divizia de industrie generează venituri semnificative în cadrul sectorului eolian

Divizia de industrie a raportat venituri de 3.138 milioane de euro (anul anterior: 3.535 milioane de euro), o scădere de 9,2 la sută la monedă constantă. Tendințele au variat între sectoare. Clusterul sectorului eolian, de exemplu, a generat o creștere semnificativă a veniturilor, cu contribuții în special din regiunea Chinei. Cu toate acestea, această creștere a fost insuficientă pentru a compensa pe deplin scăderea puternică a cererii la nivel mondial.

În regiunea Europei, veniturile au scăzut cu 18,4 la sută la monedă constantă din cauza cererii mai mici în majoritatea grupărilor sectoriale, în special în majoritatea sectoarelor clusterului de automatizare industrială. Afacerea cu distribuitori (Distribuție Industrială) a fost marcată de cererea redusă de servicii și de o reducere ce corespundea nivelurilor de inventar. Regiunea Americii a înregistrat o scădere considerabilă a veniturilor de 13,5 la sută la monedă constantă, împiedicată de scăderea raportată de Distribuția Industrială și de clusterele de materii prime și sectorul aerospațial.

Regiunea China și-a crescut veniturile pentru acest an cu 18,1 la sută la monedă constantă, în principal datorită performanțelor încurajatoare ale clusterelor din sectorul eolian și de transport al energiei electrice. În regiunea Asia / Pacific, veniturile au scăzut cu 13,6 la sută, la monedă constantă față de nivelul anului precedent. Declinul a fost atribuit în principal Distribuției Industriale și clusterului de vehicule motorizate cu două roți. Cu toate acestea, tendința veniturilor s-a îmbunătățit considerabil în ambele domenii în a doua jumătate a anului 2020.

EBIT înainte de articolele speciale a scăzut cu 26,3 la sută la 266 milioane euro (anul anterior: 361 milioane euro). Marja EBIT a diviziei înainte de articolele speciale a scăzut cu 1,7 puncte procentuale la 8,5 la sută (anul anterior: 10,2 la sută).

Flux liber de numerar în creștere față de anul precedent

La 539 milioane euro (anul precedent: 473 milioane euro), fluxul liber de numerar al Grupului Schaeffler înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile M&A a fost pozitiv și se încadrează în intervalul de aproximativ 500 până la 600 de milioane de euro solicitat de prognoza ajustată, emisă pe 9 noiembrie 2020.

Cheltuielile de capital (capex) în proprietăți, instalații și echipamente și active necorporale pe perioada de raportare de 632 milioane euro au scăzut față de anul precedent (1.045 milioane euro), reprezentând o rată capex de 5 % (anul precedent: 7,2 %). Rata de reinvestire s-a ridicat la 0,67 (anul anterior: 1,01).

Datoria financiară netă a Grupului s-a ridicat la 2.312 milioane euro la 31 decembrie 2020 (31 decembrie 2019: 2.526 milioane de euro). Raportul de transmitere, i.e. rata datoriei financiare nete față de capitalul acționarilor, s-a ridicat la 125,8 % (31 decembrie 2019: 86,6 %). Grupul Schaeffler, ale cărui active totale au crescut la aproximativ 13,2 miliarde de euro la 31 decembrie 2020 (anul anterior: aproximativ 12.9 miliarde de euro), angajau o forță de muncă de 83.297 la acea dată (anul precedent: 87.748), o reducere de aproximativ 5,1 la sută.

Prognoza pentru 2021 se bazează pe o evaluare atentă a pieței

Grupul Schaeffler se așteaptă ca veniturile sale să crească considerabil în 2021, cu mai mult de 7 procente la monedă constantă. Limita inferioară se bazează pe o evaluare atentă a pieței în ceea ce privește creșterea globală a producției de autoturisme și vehicule utilitare ușoare.

În plus, compania se așteaptă să genereze o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 6-8 procente în 2021. Grupul Schaeffler anticipează, de asemenea, ca fluxul liber de numerar înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de M&A pentru 2021 să se ridice la aproximativ 100 de milioane de euro. Această așteptare reflectă o creștere determinată de volum a capitalului de rulment, normalizarea cheltuielilor de capital și cheltuieli mai mari de restructurare comparativ cu anul precedent.

Grupul anticipează că divizia sa de Automotive Technologies va crește cu 2 până la 5 puncte procentuale mai mult decât producția globală de automobile și vehicule comerciale ușoare. Pe acest fundament, compania se așteaptă ca divizia Automotive Technologies să genereze o creștere a veniturilor, care este considerabil pozitivă la monedă constantă și să își îmbunătățească ușor marja EBIT înainte de articolele speciale în anul precedent, crescând-o la peste 4,5%.

Pentru divizia Automotive Aftermarket, Grupul anticipează o creștere constantă a veniturilor valutare de 5-7 la sută și o marjă EBIT înainte de articolele speciale ușor mai mici decât în anul precedent, cu peste 11,5 la sută în 2021. Această așteptare reflectă cheltuieli mai mari cu produsul, o creștere temporară în cheltuielile de logistică legate de centrul de asamblare și ambalare din Halle (Saale) începând cu operațiunile, cheltuielile pentru digitalizare și impactul negativ al conversiei valutare.

Având în vedere estimările pe care Oxford Economics și alții au făcut-o în ceea ce privește creșterea producției industriale globale, compania se așteaptă ca divizia sa industrială să genereze o creștere a veniturilor de 4 până la 6% la monedă constantă și o marjă EBIT înainte de articolele speciale din cifrele mari de mai sus 8,5% în 2021.

Dr. Klaus Patzak, CFO la Schaeffler AG, spune: „Așteptăm cu încredere anul viitor și anticipăm o creștere relativ robustă pentru piețele noastre. Cu toate acestea, mediul economic va rămâne provocator în aceste vremuri de pandemie, astfel nu ne așteptăm să atingem nivelurile dinaintea crizei decât după 2022. Prognoza noastră reflectă acest lucru”.

Roadmap 2025 a început

În 18 noiembrie 2020, Grupul Schaeffler a prezentat Roadmap 2025 la Ziua Piețelor de Capital din 2020. Roadmap 2025 actualizează strategia corporativă a Schaeffler până în 2025, stabilește un program pentru executarea acestuia și include un set de obiective pe termen mediu. Roadmap 2025 arată calea de urmat. Acesta reprezintă continuitatea și extinderea punctelor forte ale companiei, dar și îmbunătățirea și avansarea în ceea ce privește noile tehnologii și modele de afaceri, precum și costurile și eficiența.

Între timp, noua afirmație de poziție, „We pioneer motion”, exprimă angajamentul Schaeffler de a continua să modeleze mișcarea și progresul, devenind un furnizor divers atât pentru sectorul automotive cât și pentru cel de industrie, cu o acoperire globală. Acest lucru va necesita o utilizare și mai eficientă a sinergiilor disponibile în cadrul Grupului Schaeffler. Succesul companiei va continua să se bazeze pe cei patru piloni cheie: inovația, calitatea superioară, înțelegerea sistemului și excelența în fabricație.

„Anul 2020 a fost marcat de mari incertitudini care persistă și astăzi. Încă o dată, poziționarea noastră ca furnizor auto și de industrie care operează în întreaga lume s-a dovedit că are o contribuție bună în aceste vremuri dificile și ne-a ajutat să trecem perioada crizei relativ bine ”, a declarat Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler AG. „Am folosit anul crizei pentru a ne perfecționa strategia și a-l orienta către provocările și oportunitățile actuale, ca parte a Roadmap-ului 2025. Obiectivul nostru principal este acum implementarea într-un mod cât mai consecvent a Roadmap-ului 2025.”

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL