Finanțarea pentru tinerii fermieri din diaspora pare să nu aibă succes! O nouă prelungire a sesiunii

Finanțarea pentru tinerii fermieri din diaspora pare să nu aibă succes! O nouă prelungire a sesiunii

Termenul limită pentru depunerea proiectelor în cadrul PNDR 6.1. Tânărul Fermier – Diaspora se prelungeste (din nou) pana in 5 iulie 2021. Raportat la bugetul disponibil de 20 milioane euro, până acum au fost depuse depuse proiecte însumând doar 7,88 milioane euro.

Este a doua prelungire a termenului limită, în încercarea de a atrage suficiente proiecte pentru a acoperi bugetul.

Pot solicita finantare tinerii din diaspora care doresc să se instaleze ca șefi/ manageri de exploatație și care:

Au avut un loc de muncă în țări membre UE sau țări terțe UE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, cel puțin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni

sau

Au absolvit în ultimele 60 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare* un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre UE sau țări terțe UE.

Sprijinul financiar acordat tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole (se poate calcula aici: http://so.afir.info/).

Finanțarea se acordă în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare.

Investiții care pot fi realizate cu fondurile acordate:

 1. Retehnologizarea fermelor echipamente, irigații etc.); (achiziția de utilaje, echipamente, irigatii, etc)
 2. Preluarea integrală a mai multor exploatații cu valoare economică mică;
 3. Dezvoltarea unei ferme de subzistență (prin creșterea SO);
 4. Plantarea soiurilor autohtone/ creșterea raselor de origine;
 5. Creșterea nivelului de calificare în domeniul agricol;
 6. Adaptarea fermelor la standarde de calitate și de protecție a mediului.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 2. este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 3. trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, ÎNAINTE de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Criterii de selecție / punctare:

 1. sectoarele prioritare; zootehnic (bovine, apicul- tură, ovine și caprine) și vegetal (legume în câmp, pomicultură și producere de sămânță);
 2. comasarea exploatațiilor prin preluareaintegrală a acestora;
 3. nivelul de calificare în domeniul agricol;
 4. potențialul agricol al fermierului, stabilit în baza studiilor de specialitate;
 5. deținerea, păstrarea şi dezvoltarea nucleelor de soiuri și rase autohtone.

Despre procesul de Instalare a tânărului fermier

Acest proces trebuie să fie început și să fie în curs de desfășurare la momentul depunerii Cererii de finanțare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submăsuri.

Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape:

Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează să se instaleze) la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare (între timp, fermierul pregătește Planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere, etc.), iar înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni.

Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru această sub-măsură.

Etapa II: Depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare însoţită de Planul de afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii Cererii de finanțare), precum și documentele anexă;

 • – implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • – înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată

Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).

 • – solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!,

 • Roxana Mînzatu
 • Expert accesare fonduri nerambursabile
 • Fost ministru al fondurilor europene

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL