Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj la toate riscurile şi răspunderea constructorului

Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj la toate riscurile şi răspunderea constructorului

Ce sunt asigurările de tip CAR (Construction All Risks)/ EAR (Erection All Risks) şi cui se adreseaza?

Asigurările CAR/ EAR sunt asigurări de tip all risks (toate riscurile) şi se adresează firmelor de construcţii, arhitecţilor, proiectanţilor, diriginţilor de şantier, responsabililor tehnici cu execuţia, distribuitorilor de materiale de construcţii, depozitelor de materiale de construcţii, firmele de consultanţă specializate în consultanţă pe tipuri de activităţi.

De obicei, asigurările de tip CAR/EAR sunt cu regim facultativ însă sunt şi unele excepţii în  care aceste tipuri de asigurări devin obligatorii, exemplu în cazul accesării fondurilor europene sau în relaţia firmelor cu autorităţile statutului sau când Beneficiarul solicită aceasta poliţă în mod expres în Contractul de Execuţie.

Cum se încheie o asigurare de tip CAR/ EAR?

Poliţa de asigurare se întocmeşte pe baza cererii de asigurare şi/sau a cererii chestionar specifice (în cazul aeroporturilor, porturilor, căilor ferate, podurilor sau al altor lucrări de artă ) completată/completate de asigurat. La acestea se pot adauga, de la caz la caz, Contractul de Execuţie, Memoriu Tehnic, grafice de lucrări cantitativ valorice, raport de expertiza geo, etc.

RISCURI ACOPERITE

Asigurarile CAR/ EAR cuprind 2 sectiuni:

I. Daune materiale care au la baza contractul de lucrări de execuţie şi se pot asigura:

 • Lucrările contractuale inclusiv materiale şi alte bunuri care apar în derularea contractului
 • Construcţii şi echipamente ale beneficiarului, aflate în proprietate
 • Utilajele constructorului necesare realizării lucrărilor contractate
 • Alte cheltuieli precum cheltuieli pentru curăţenie în caz de daună, taxe profesionale,
 • arhitecţi, proiectanţi
 • Lucrările de construcţii: civile, industriale, comerciale, administrative, agricole şi/sau cele
 • de montaj (echipamente, instalaţii şi utilaje productive/tehnologice).

Tipuri de lucrări de constructii ce pot fi asigurate:

 • clădiri rezidenţiale, de birouri, hoteluri, centre comerciale, parcări (subterane şi supraterane)
 • clădiri industriale: hale de producţie, depozite de mărfuri
 • căi de rulare, lucrări de asfaltare, construcţii sau reabilitări de căi ferate, şosele sau autostrăzi în sau în afara oraşelor
 • poduri şi pasaje, tunele, galerii
 • lucrări de canalizare: pozare de ţevi şi conducte, sisteme de distribuţie a apei
 • reţele de utilităţi: apa, canalizare, gaze
 • montaje pentru industrie: instalaţii şi echipamente de producţie

II. Răspundere civilă faţă de terţi (ca urmare a activităţii desfăşurate) ce cuprinde 2 ramuri:

 • Vătămări corporale accidentale sau îmbolnăvire
 • Pierderi sau avarii accidentale a bunurilor

SUMELE ASIGURATE

Pentru Sectiunea I, suma asigurata este constituită din valoarea totală a contractului de construcţii şi montaj la care se pot adauga şi :

 • valoarea totală a materialelor şi bunurilor puse la dispozitie de Beneficiar şi care urmează să fie
 • înglobate în construcţie
 • valoarea de nou sau valoarea rămasă a construcţiilor şi echipamentelor
 • proprietatea Beneficiarului
 • valoarea de nou sau valoarea rămasă a echipamentelor, utilajelor şi maşinilor aflate
 • în proprietatea Constructorului şi utlilizate de acesta la lucrările de constrcuctii-montaj
 • Pentru Sectiunea II, suma asigurată este aleasă de către asigurat şi este
 • stabilită în concordanţă cu limita pe eveniment şi agregat pe întreaga perioadă a lucrărilor
 • dacă nu este impusă contractual de către Beneficiar.

Se pot asigura şi cheltuieli suplimentare:

 • curăţarea resturilor în caz de daune;
 • taxe profesionale (arhitecţi, consultanţi, experţi);
 • intervenţia pompierilor;
 • de judecată;
 • cu expertize medicale;
 • cu expertize tehnice.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL