Schaeffler: Producția internă va fi neutră din punct de vedere climatic până în 2030, iar lanțul de aprovizionare până în 2040

Schaeffler: Producția internă va fi neutră din punct de vedere climatic până în 2030, iar lanțul de aprovizionare până în 2040

Grupul Schaeffler va funcționa într-o manieră neutră in punct de vedere climatic începând cu 2040. Acest obiectiv implică întregul lanț de aprovizionare și este susținut de obiective ambițioase pe termen mediu în materie de sustenabilitate. Grupul Schaeffler își accelerează astfel ritmul în ceea ce privește Roadmap privind sustenabilitatea adoptată în 2019.

Producția proprie a companiei (domeniile de aplicare 1 și 2) va fi neutră din punct de vedere climatic încă din 2030, cu țelul de a evita trei sferturi din emisiile din cadrul producției până în 2025. Emisiile provenind de la intermediari și materii prime (domeniul de aplicare 3 – premergător) generate în lanțul de aprovizionare vor fi reduse cu 25% până în 2030. Până în 2040, Grupul Schaeffler va atinge, de asemenea, neutralitatea climatică în acest domeniu.

Anul de referință pentru toate calculele este anul 2019. Pentru a atinge aceste obiective, compania se va concentra pe măsuri concrete de reducere a poluării, doar emisiile inevitabile fiind compensate prin măsuri compensatorii.

Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler AG, declară: „Sustenabilitatea joacă un rol cheie în implementarea strategiei noastre corporative. Decarbonizarea Grupului Schaeffler până în 2040 este prioritatea noastră principală. Prin obiectivele definite și măsurile concrete, contribuim la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Acest lucru consolidează poziția noastră de partener tehnologic preferat și furnizor de soluții și produse durabile, de exemplu în segmentul mobilității electrice și al energiei regenerabile.”

Măsuri pentru o întreprindere neutră din punct de vedere climatic

Grupul Schaeffler urmărește o strategie clară pentru a-și atinge obiectivele autoimpuse și pentru a opera în mod neutru din punct de vedere climatic începând cu 2040.

Măsuri specifice pentru divizii, regiuni și funcții sunt definite și implementate în întreaga companie, deoarece Schaeffler urmărește cu rigurozitate cursul pe care l-a setat cu câțiva ani în urmă. În mod concret, intensitatea de CO2 este acum inclusă în modelul de control la nivelul întregii companii de-a lungul întregului lanț valoric la Grupului Schaeffler, ceea ce înseamnă că impactul etapelor individuale de proces asupra climei poate fi înregistrat și controlat.

Integrarea obiectivelor de sustenabilitate în structurile de remunerare ale nivelurilor de top management este, de asemenea, un angajament clar al companiei față de sustenabilitate.

Primele obiective deja atinse

Din 2020, 100% din energia electrică achiziționată de la toate unitățile de producție germane provine din surse regenerabile. Ca urmare, anul trecut au fost evitate aproximativ 260.000 de tone de CO2. Până în 2024, toate locațiile din întreaga lume vor achiziționa  energie electrică 100% regenerabilă.

În plus, până în 2024 se vor realiza economii cumulate ale eficienței energetice de 100 ore gigawatt. Aceasta corespunde aproximativ consumului anual de energie electrică al 28.500 de gospodării de trei persoane din Germania. În 2020, peste 100 de măsuri au condus deja la economii anuale de peste 27 de ore gigawatt.

„Unul dintre obiectivele noastre este un rating puternic CDP. Pentru noi a fost un stimulent enorm faptul că am reușit să obținem o îmbunătățire de la «D» la «A» încă din 2020, după numai doi ani. Sustenabilitatea, în toate dimensiunile sale, este o parte integrată a ADN-ului Schaeffler. Ne întrebăm în mod constant și facem acest proces transparent, după cum reiese din raportul nostru complex privind sustenabilitatea”, spune Corinna Schittenhelm, director de Resurse Umane și Sustenabilitatea în Comitetul executiv al Schaeffler AG. 

Abordarea integrată a Schaeffler în ceea ce privește sustenabilitatea este demonstrată și de alte obiective, cum ar fi creșterea continuă a siguranței la locul de muncă, reducerea accidentelor cu o medie de 10% și reducerea consumului de apă dulce cu 20% până în 2030.

În parteneriat cu furnizorii și clienții

Odată cu noile obiective climatice, Grupul Schaeffler își intensifică, de asemenea, relațiile cu furnizorii săi în domeniul neutralității climatice. Implicarea furnizorilor va însemna că Schaeffler va obține în viitor materii prime și semifabricate produse obținute prin procese mai prietenoase cu mediul – o provocare-cheie, în special în domenii consumatorilor mari de energie, cum ar fi oțelul și aluminiul.

În acest scop, subiecte precum disponibilitatea oțelului verde și a altor materii prime produse în mod durabil, precum și optimizarea economiei circulare sunt dezvoltate și promovate în continuare în parteneriate.

Transformarea piețelor care reprezintă mobilitatea și mișcarea este fundamental de mare importanță pentru Schaeffler, ca furnizorul global auto și industrial. De exemplu, în ceea ce privește electro-mobilitatea, producția de energie din surse regenerabile sau producția și utilizarea hidrogenului, Schaeffler și partenerii săi se concentrează pe inovații durabile, deoarece obiectivul de 1,5 grade poate fi atins numai prin cooperarea parteneriate. 

Acesta este, de asemenea, motivul pentru care Grupul Schaeffler este semnatar al Pactului Global al ONU și a fost ales drept unul dintre cei „50 de lideri în domeniul durabilității și climatului” de către Națiunile Unite în aprilie 2021.

Contribuțiile Schaeffler România către sustenabilitate

În calitate de furnizor pentru sectorul energiei verzi, Schaeffler România produce aproape toate tipurile de rulmenți pentru turbine eoliene, cu diametrul de la 400 la 4.000 mm, având o abordare atentă a întregului lanț de producție. În toate activitățile se analizează, anticipează și evită efectele dăunătoare asupra mediului, prin măsuri adecvate. Este economisită materia primă și energia. Sunt implementate măsuri pentru reducerea cantității de deșeuri generate, a cantității de apă reziduală evacuată, a zgomotului și a altor emisii și multe altele. Succese sunt deja înregistrate precum 90% din totalul de deșeuri reciclate și reducerea cu 70% a consumului de energie în zone din producție.

„Sustenabilitatea cu toate aspectele și provocările sale se dezvoltă într-o sarcină de management importantă pentru următorii ani. Realizăm că respectarea și protejarea mediului și a comunităților în care operăm este esențială pentru un viitor de succes”, spune Sorin Poteraș, director general Schaeffler România. „Atunci când creăm valoare adăugată sustenabilă, nu ne concentrăm doar asupra proceselor și lanțurilor noastre de aprovizionare, ci și asupra produselor noastre, de exemplu, în domeniul energiei eoliene. Suntem furnizori dedicați pentru cei mai importanți producători de turbine eoliene la nivel mondial, iar produsele furnizate de Schaeffler România în 2020 au contribuit la alimentarea cu energie verde a peste 3 de milioane de gospodării din lume.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL