Cum obții un credit pentru IMM când nu ai garanții suficiente?

Cum obții un credit pentru IMM când nu ai garanții suficiente?

Derularea unei activități economice finanțate prin credit presupune întotdeauna o împărțire a riscului de credit și asigurarea unui grad adecvat de garantare. În România, orice IMM care are nevoie de un credit, în cazul în care nu deține garanții proprii în procentul solicitat de bancă, poate apela la garanțiile/programele de garantare oferite de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM.

Garanția FNGCIMM elimină principala cauză de refuz a băncilor de a acorda credite IMM-urilor – lipsa garanțiilor proprii. Alte avantaje importante sunt reprezentate de  diminuarea costurilor adiționale creditului/scrisorii de garanție prin eliminarea sau aportul într-o măsură mai mică a garanțiilor imobiliare și economie de timp față de utilizarea garanțiilor ipotecare.

Atunci când o companie IMM intenționează să-și completeze garanțiile proprii  cu o garanție financiară, ar fi bine să știe:

Cine poate solicita garanții financiare?

Beneficiarii eligibili pentru o finanțare garantată de FNGCIMM pot fi: societăţile comerciale, societăţile cooperative, persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate, care se  încadrează în categoria IMM.

Dovada calități se face prin completarea declaraţiei de încadrare ca IMM: număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, cifra de afaceri anuală până la 50 milioane de euro, echivalent în lei,  sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

Cum se obține o garanție financiară?

 Primul pas în obținerea unei garanții, este ca antreprenorul să se adreseze unei bănci cu care FNGCIMM are semnată convenție de garantare, pentru aprobarea unui credit cu garanție FNGCIMM. Banca va analiza viabilitatea proiectului propus de IMM și va verifica capacitatea de rambursare a creditului, conform normelor proprii, în baza cărora decide acordarea finanțării, chiar dacă IMM-ul nu dispune de suficiente garanții proprii.

În cazul în care banca aprobă finanțarea va transmite la FNGCIMM solicitarea de garantare a creditului. Prin acordarea garanției, fondul este de acord să participare la împărţirea riscului prin emiterea unei garanţii financiare.

 Ce credite pot fi garantate?

Credite pentru investiții– pe termen mediu şi lung, pentru realizarea de noi capacităţi de producţie sau dezvoltarea celor existente, modernizarea capacităţilor de producţie, a utilajelor, maşinilor, instalaţiilor, clădirilor şi construcţiilor existente, achiziţii de maşini, utilaje, mijloace de transport, clădiri.

Credite pentru capital de lucru – pentru finanţările pe termen scurt de tipul liniilor de credit, credite globale de exploatare, credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor, credite pentru prefinanţarea exporturilor,  pentru obținerea de scrisori de garanţie bancară pentru participarea la licitaţii și pentru alte tipuri de scrisori emise de finanțatori.

Cât costă garanțiile financiare?

FNGCIMM percepe un singur comision a cărui valoare se calculează prin aplicarea unui procent la soldul anual al garanției acordate pentru creditele pe termen mediu și lung, respectiv la valoarea garanției acordate în cazul creditelor pe termen scurt.

 Care sunt băncile partenere?

 Fondul colaborează cu principalele bănci comerciale din România. Garanţia FNGCIMM se emite la solicitarea instituţiilor finantatoare pentru finanţări aprobate, pe baza analizei proprii a Fondului a documentelor prezentate de către bancă, care atestă eligibilitatea beneficiarului şi posibilitatea acestuia de a-şi achita obligaţiile de plată.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL