BNR: În primele nouă luni, datoria externă totală a crescut cu 6,826 miliarde euro

BNR: În primele nouă luni, datoria externă totală a crescut cu 6,826 miliarde euro

În perioada ianuarie – septembrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 6,826 miliarde euro, anunţă BNR. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 97,814 miliarde euro la 30 septembrie 2021 (73,2 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 4,6 la sută faţă de 31 decembrie 2020, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2021 nivelul de 35,819 miliarde euro (26,8 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 7,7 la sută faţă de 31 decembrie 2020.

În perioada ianuarie – septembrie 2021 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 11,5 miliarde euro, comparativ cu 7,836 miliarde euro în perioada ianuarie – septembrie 2020, anunţă BNR. În structura acestuia, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,719 miliarde euro, respectiv 145 milioane euro; balanţa serviciilor şi cea a veniturilor secundare au înregistrat excedente mai mici cu 418 milioane euro, respectiv cu 382 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5,279 miliarde euro (comparativ cu 1,677 miliarde euro în perioada ianuarie – septembrie 2020), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4,383 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 896 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,1 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2021, comparativ cu 20,7 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2021 a fost de 5,2 luni, în comparaţie cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2021 a fost de 90,9 la sută, comparativ cu 90,3 la sută la 31 decembrie 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL