Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România lansează proiectul Startup Ingenium

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România lansează proiectul Startup Ingenium

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează proiectul Startup Ingenium, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, proiect cu o valoare totală de 9,68 milioane lei (circa 2 milioane euro), pentru încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării în rândul studenţilor.

„Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 proiectul Startup Ingenium, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Cod My SMIS – 141114, proiect cu o valoare totală de 9.681.623,31 lei (din care 9.661.301 lei finanţare nerambursabilă).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării în rândul studenţilor prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi care activează în sectoare economice cu potenţial competitiv”, anunţă CNIPMMR.

Grupul ţintă vizat de proiect este format dintr-un număr de 350 de persoane din următoarele categorii de grupuri ţintă eligibile, definite conform ghidului condiţii specifice: Studenţi (nivel ISCED 5-7)  şi doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenţi doctoranzi, nivel ISCED 8) cu  domiciliul/reşedinţa în regiunile mai puţin dezvoltate ale României (respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru), cât şi în regiunea mai dezvoltata Bucureşti-Ilfov.    

Astfel, în cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de formare profesională, stagii de practică şi mentorat şi se vor acorda 26 de finantari între 40.000 euro şi 60.000 euro (primele 13 planuri de afaceri care propun 2 locuri de muncă vor obţine 40.000 euro şi primele 13 planuri de afaceri care propun 3 locuri de muncă vor obţine 60.000 euro).

Ulterior implementării proiectului, rezultatele acestuia vor fi următoarele:

  • 350 de persoane testate în vederea evaluării potenţialului antreprenorial
  • 350 de certificate de absolvire emise de ANC care atesta îmbunătăţirea competentelor în domeniul antreprenorial
  • 65 de locuri de muncă create şi menţinute
  • 29 de rapoarte de stagii de practica aferente stagiului efectuat de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis plus încă 3 rezerve
  • 29 de persoane care beneficiază de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat
  • 26 de întreprinderi înfiinţate conform legii nr 346/2004

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL