Noi reguli pentru marii retaileri în raport cu furnizorii. Legea practicilor comerciale neloiale a trecut de Camera Deputaților, cameră decizională

Noi reguli pentru marii retaileri în raport cu furnizorii. Legea practicilor comerciale neloiale a trecut de Camera Deputaților, cameră decizională

roiectul de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar a fost adoptat ieri de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională.

Se interzic taxele pentru listarea produselor la raft, precum și pentru expunerea spre vânzare a acestora, retailerii nu vor putea să returneze furnizorului produsele alimentare nevândute sau să solicite taxe, indiferent de forma și denumirea acestora, care îl obliga pe furnizor să mărească artificial prețul de facturare al produsului. De asemenea, retailerii nu pot pune la raft doar mărcile lor private.

Potrivit proiectului de lege aprobat de deputați, vor fi interzise o serie de practici ale marile rețele de magazine. Amenzile în cazul nerespectării acestei legi pornesc de la 250.000 de lei și pot ajunge la 1% din cifra de afaceri.

Legea se aplică contractelor comerciale încheiate după data intrării acesteia în vigoare, iar pentru cele încheiate anterior, părțile au obligația să le pună în acord  în termen de șase luni de la data aplicării legii.

La data intrării în vigoare a prezentei legi se va abroga anterioara lege ( Legea nr.321/2009) privind comercializarea produselor alimentare, cu modificarile și completarile ulterioare.

Principalele practici comerciale interzise

Potrivit proiectului de lege adoptat, retailerii mari nu vor mai putea să:

 • să depășească termenul de plată cu mai mult de 14 zile calendaristice de la scadența stabilită prin contract în cazul produselor agricole și alimentare perisabile sau cu mai mult de 30 zile calendaristice de la scadența stabilită prin contract în cazul produselor alimentare.
 • să stabilească un termen de preaviz mai mic de 60 de zile pentru delistarea unui produs marcă privată a unui producător pentru categoriile de produse care includ comercializarea unei mărci proprii a magazinului;
 • să modifice în mod unilateral clauzele unui contract comercial pentru produse agricole și/sau alimentare care se referă la frecvența, metoda, locul, calendarul sau volumul furnizării sau livrării produselor agricole și alimentare, standardele de calitate, condițiile de plată, prețurile sau în ceea ce privește furnizarea de servicii;
 • să solicite facturarea și/sau refacturarea și să încaseze de la furnizor orice alte costuri decât cele convenite în contractul comercial. Costurile aferente extinderii rețelei de distribuție a cumpărătorului, amenajării spațiilor de vânzare ale comerciantului și evenimentelor de promovare a activității și imaginii cumpărătorului nu pot fi puse în sarcina furnizorului;
 • să utilizeze autofacturarea pentru produsele agricole și/sau alimentare, cu excepția cazurilor prevăzute la art.320 în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • să aplice reduceri financiare și comerciale sub formă de rabaturi, cu excepția remizelor și risturnelor, a căror reduceri cumulate să nu fie mai mari de 20%, aplicate în funcție de valoarea facturată între cumpărător și furnizor, pentru produse agricole și/sau alimentare, prin derogare de la prevederile Legii nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • să solicite furnizorului plăți pentru deteriorarea sau pierderea de produse agricole și/sau alimentare, survenite în spațiile cumpărătorului după recepție, atunci când o astfel de deteriorare sau pierdere nu a avut loc din neglijența sau culpa furnizorului; fac excepție viciile ascunse pentru produsele agricole și alimentare pentru care furnizorul va trebui să suporte contravaloarea sau înlocuirea acestora;
 • să refuze să confirme în scris clauzele unui contract între cumpărător și furnizor în legătură cu care furnizorul a solicitat o confirmare scrisă. Nu este inclusă situația în care contractul se referă la produse care urmează să fie livrate de un membru al unei organizații de producători, inclusiv o cooperativă, organizației de producători al cărei membru este furnizorul, dacă statutul respectivei organizații de producători sau dacă normele și deciziile prevăzute în respectivul statut ori derivate din acesta conțin dispoziții cu efecte similare clauzelor contractului;
 • să dobândească, să utilizeze sau să divulge în mod ilegal secrete comerciale ale furnizorului, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • să divulge termenii și condițiile contractului comercial pentru achiziția de produse agricole și/sau alimentare, cu excepția cazului în care aceasta este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor asumate față de respectivul furnizor sau respectarea unor prevederi legale. Prezenta prevedere se aplică și furnizorului;
 • să amenințe cu efectuarea sau să efectueze represalii comerciale împotriva furnizorului, în cazul în care furnizorul își exercită drepturile legale sau contractuale, inclusiv prin depunerea unei sesizări la autoritățile de implementare a legii sau prin cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii în timpul unei cercetări aprofundate;
 • să solicite furnizorului compensarea costurilor aferente examinării plângerilor clienților referitoare la vânzarea produselor furnizorului, în absența unei conduite neglijente sau a unei culpe din partea furnizorului;
 • să returneze furnizorului produsele agricole și/sau alimentare nevândute,
 • să întârzie, recepționarea și întocmirea documentelor de recepție a produselor agricole și alimentare;
 • să factureze valoarea serviciilor prestate peste cuantumul de  maximum 5% din valoarea încasată de furnizor în baza contractului încheiat între părți;
 • să achiziționeze și să comercializeze produse alimentare fără verificarea trasabilității acestora în cazul în care prețul de achiziție este mai mic decât costul de producție mediu practicat pe piața relevantă în perioada achiziției, conform statisticilor oficiale la nivelul Uniunii Europene;
 • să impună furnizorului o plată pentru listarea produselor sale agricole și alimentare, precum și pentru expunerea spre vânzare a acestora;
 • să impună produse și servicii furnizorului, direct sau indirect, să cumpere sau să vândă de la un terț;
 • să solicite furnizorului taxe, indiferent de forma și denumirea acestora, care îl obligă pe furnizor să mărească artificial prețul de facturare al produsului;
 • să delisteze, să amenințe cu delistarea sau să retragă de la expunere unul sau mai multe produse agricole și/sau alimentare, în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale împotriva furnizorului, pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile acestuia;
 • să listeze și să afișeze la raft doar marca proprie a cumpărătorului, astfel încât oferta să includă cel puțin o marcă privată a unui producător concurent, pe categoria de produse respectivă;
 • să aplice condiții comerciale diferite pentru produsele marcă privată ale producătorilor față de produsele marcă proprie ale comerciantului, pentru listarea/afișarea la raft;
 • să refuze listarea unui produs agricol și/sau alimentar înregistrat pe scheme de calitate naționale și/sau europene, ofertat de către un furnizor pe motivul lipsei volumelor și a sezonalității acestuia;
 •  ofere sau să vândă produse agricole și/sau alimentare în pierderecu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare
 • să preia condițiile comerciale agreate cu furnizorul pentru achiziția de produse aferente canalului de vânzare cu amănuntul și să le aplice cu privire la achizițiile de produse de la furnizor aferente canalului de vânzare en-gros.

Pentru evitarea apariției unor practici comerciale neloiale, indiferent de momentul intervenirii acestora în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar, cu excepția cazului în care la solicitarea furnizorului acestea au fost convenite anterior prin clauze clare și lipsite de ambiguitate în contractul comercial sau printr-un act adițional încheiat ulterior, se interzice cumpărătorului:

 • să solicite furnizorului plata pentru publicitatea produselor agricole și/sau alimentare făcută de către cumpărător;
 • să solicite furnizorului plata pentru serviciile de marketing prestate de către cumpărător privind produsele agricole și/sau alimentare;
 • să refuze furnizorului o renegociere de preț, într-un termen mai mare de 10 zile de la data solicitării. Condițiile renegocierii prețului produc efecte în termenul prevăzut în contract;
 • să solicite furnizorului plata pentru personalul care se ocupă de amenajarea spațiilor de vânzare utilizate pentru vânzarea produselor furnizorului sau să oblige furnizorul să pună la dispoziție personal pentru vânzarea produselor sau orice altă activitate legată de procesul de vânzare-promovare.
 • să impună furnizorului o plată pentru plasarea secundară a produselor sale agricole și alimentare spre vânzare;
 •  să solicite furnizorului suportarea integrală sau parțială a costului oricăror reduceri pentru produsele agricole și/sau alimentare vândute de cumpărător cu titlu promoțional.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL