România, fără șanse să adere la zona euro, anunță CE

România, fără șanse să adere la zona euro, anunță CE

Comisia Europeană susține că România nu îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea monedei euro, transmite Agerpres. Concluzia vine în urma evaluării privind compatibilitatea juridică şi îndeplinirea criteriilor de convergenţă şi luând în considerare factorii relevanţi suplimentari, se arată într-un comunicat publicat miercuri de Executivul comunitar.

Concluzia Comisiei Europene este prezentată în Raportul de convergenţă din 2022, care evaluează progresele realizate de Bulgaria, Cehia, Croaţia, Ungaria, Polonia, România şi Suedia în direcţia aderării la zona euro. Acestea sunt cele şapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro.

De ce România nu îndeplineşte condiţiile aderarea la zona euro

Raportul CE semnalează, în special, că legislaţia din România nu este pe deplin compatibilă cu obligaţia de conformitate prevăzută la articolul 131 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

România nu îndeplineşte criteriul de stabilitate a preţurilor, pe cel privind finanţele publice. Nu îndeplineşte criteriul cursului de schimb şi criteriul de convergenţă a ratelor dobânzii pe termen lung.

Țările care îndeplinesc criteriul referitor la stabilitatea preţurilor

Potrivit concluziilor raportului, doar Croaţia şi Suedia îndeplinesc criteriul referitor la stabilitatea preţurilor. Bulgaria şi Croaţia sunt cele două state membre care îndeplinesc criteriul cursului de schimb. Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia şi Suedia îndeplinesc criteriul ratelor dobânzilor pe termen lung.

Toate statele membre îndeplinesc criteriul privind finanţele publice. Cu excepţia României, care este singurul stat membru care face obiectul unei proceduri de deficit excesiv.

Statele membre care adoptă moneda euro trebuie să fi atins un nivel înalt de convergenţă economică durabilă. Care este examinat în raportul de convergenţă pe baza criteriilor de convergenţă. Aceste criterii (denumite şi „criteriile de la Maastricht”) sunt prevăzute la articolul 140 alineatul (1) din TFUE.

Durabilitatea este un aspect cheie în evaluarea criteriilor de la Maastricht. Ceea ce înseamnă că progresele înregistrate în materie de convergenţă trebuie să fie bazate pe elemente structurale care le garantează durabilitatea şi nu pe factori temporari.

Comisia Europeană: Croaţia este pregătită să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2023

Totodată, Comisia Europeană a ajuns miercuri la concluzia că Croaţia este pregătită să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2023. Ceea ce va aduce numărul statelor membre din zona euro la douăzeci. Raportul constată că Croaţia îndeplineşte cele patru criterii nominale de convergenţă. Și că legislaţia sa este pe deplin compatibilă cu cerinţele tratatului şi cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale/BCE.

Având în vedere evaluarea Comisiei şi luând în considerare factorii suplimentari relevanţi pentru integrarea economică şi convergenţă, inclusiv evoluţia balanţei de plăţi şi integrarea pieţelor produselor, forţei de muncă şi financiare, Comisia consideră că Croaţia îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea monedei euro. Prin urmare, Comisia a adoptat, de asemenea, propuneri de decizie a Consiliului şi de regulament al Consiliului privind introducerea monedei euro în Croaţia, se menţionează în comunicat.

Consiliul va lua deciziile finale privind adoptarea monedei euro de către Croaţia în prima jumătate a lunii iulie. După discuţii în cadrul Eurogrupului şi al Consiliului European şi după ce Parlamentul European şi BCE şi-au dat avizul.

„Prin urmare, raportul marchează un pas crucial şi istoric în drumul Croaţiei către adoptarea monedei euro”, subliniază sursa citată.

Mai multe țări se confruntă cu vulnerabilităţi macroeconomice

În toate statele membre din afara zonei euro examinate, cu excepţia Croaţiei, raportul constată, de asemenea, că legislaţia naţională în domeniul monetar nu este pe deplin compatibilă cu legislaţia UEM şi cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale/BCE.

Totodată, Comisia a analizat şi factorii suplimentari menţionaţi în tratat. Care ar trebui luaţi în considerare la evaluarea caracterului durabil al convergenţei. Această analiză arată că statele membre examinate sunt, în general, bine integrate din punct de vedere economic şi financiar în UE. Cu toate acestea, unele dintre ele se confruntă în continuare cu vulnerabilităţi macroeconomice. Și/sau trebuie să abordeze probleme legate de mediul lor de afaceri şi de cadrul lor instituţional. Care pot prezenta riscuri pentru sustenabilitatea procesului de convergenţă.

Punerea în aplicare eficace a reformelor şi a investiţiilor prevăzute în planurile lor naţionale de redresare şi rezilienţă va aborda principalele provocări macroeconomice. În cazul Ungariei şi Poloniei, planurile sunt în prezent evaluate de Comisie pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate criteriile de evaluare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL