Principalele modificari ale Codului Fiscal operate de Guvern în iulie 2022

Principalele modificari ale Codului Fiscal operate de Guvern în iulie 2022

Expertul contabil brașovean Sorin Bâscă a explicat pentru cititorii eKRONomica.ro care sunt principalele modificări ale Codului Fiscal operate de Guvern.

Ideea principală pusă în operă de guvernanți, care se desprinde din măsurile luate, este una singură: „Ne trebuie bani la buget”. Și cam atât. În lipsa de idei inteligente, sunt tăiate facilități care au ajutat economia. În schimb, se reintroduc scheme de impozitare care au fost dovedite ca ineficiente (vezi impozitarea contractelor part-time).

„Măsurile economice și fiscale sunt gândite în funcție de disponibilul din bugetul de stat. Dacă avem excedent, legiferăm relaxare fiscală și creșterea salariilor și pensiilor. Dacă avem deficit, creștem taxele. În acest context este de înțeles de ce investițiile străine în România scad de la un an la altul. Nu avem o strategie economică și fiscală pe termen lung. Nu există predictibilitate pentru a putea face previziuni pe 3 sau 5 ani. Mai avem mult de învățat de la Uniunea Europeană. În UE se fac bugete pe 7 ani. La noi, unele prevederi din Codul Fiscal care au fost abrogate prin această Ordonanță nu au nici 3 luni vechime”, ne spune Sorin Bâscă (foto).

Principalele modificari ale Codului Fiscal și data de aplicare

Nr.Art. OUGDomeniuExplicatieData aplicare
1Art.1pct.3Imp. dividendeImpozit pe dividende de 8%01.01.2023
2Art.1pct.4Imp. microPlafon micro 500.000 euro01.01.2023
3Art.1pct.5Conditii noi pentru microintreprinderi01.01.2023
– Venituri din consultanta si management < 80% din total venituri01.01.2023
– Minim un salariat01.01.2023
– Asociatii detin >25% din partile sociale la cel mult 3 firme microintreprinderi (doar pentru trei se poate plati impozit pe veniturile microintreprinderilor, pentru restul fiind obligatoriu impozitul pe profit art.1 pct.8)01.01.2023
4Art.1pct.6Horeca trece la impozitul pe veniturile microintreprinderilor, indiferent de conditia de cifra de afaceri01.01.2023
5Art.1pct.7Nu pot aplica impozitul pe veniturile microintreprinderilor firmele care activeaza in urmatoarele domenii:01.01.2023
– bancar01.01.2023
– asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;01.01.2023
– jocurilor de noroc01.01.2023
– explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale01.01.2023
6Art.1pct.9Impozitul pe veniturile microintreprinderilor devine optional (nu mai este obligatoriu la inmatriculare)01.01.2023
Pentru firmele vechi. impozitul pe veniturile microintreprinderilor se va putea aplica din anul urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere, exceptie firmele cu CAEN din cadrul HORECA01.01.2023
7Art.1pct.10Microintreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit in cursul unui an fiscal, trecerea poate fi totusi facuta prin depasirea plafonului de venituri sau neindeplinirea conditiilor de incadrare la impozitul pe veniturile microintreprinderilor01.01.2023
8Art.1pct.11Firmele start-up pot opta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor, daca corespund criteriilor impuse de Codul fiscal si angajeaza minim 1 persoana cu norma intreaga in termen de 30 de zile de la inregistrare01.01.2023
9Art.1pct.13Cota unica de impozit pe veniturile microintreprinderilor de 1% (se scoate cota de 3%)01.01.2023
10Art.1pct.14Microintreprinderile cu 1 salariat al carui raport de munca inceteaza trebuie sa angajeze in termen de 30 de zile pentru a putea aplica in continuare impozitul micro01.01.2023
11Art.1pct.23Imp. pe venitNu mai sunt exceptati de la plata impozitului pe venit cei care incheie contracte de munca cu angajatori care presteaza activitati sezoniere01.01.2023
12Art.1pct.24Se mentioneaza expres ca scutirea de impozit aplicata sectorului de constructii se aplica doar pentru salarii aferente activitatii desfasurate in Romania (art.60, pct.5 din Codul fiscal)Se mentioneaza expres ca scutirea de impozit aplicata sectorului de constructii se aplica doar pentru salarii aferente activitatii desfasurate in Romania (art.60, pct.5 din Codul fiscal)01.01.2023
13Art.1pct.25Se mentioneaza expres ca cifra de afaceri realizata pentru a putea aplica scutirea de impozit pentur sectorul constructii cuprinde numai veniturile din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei19.07.2022
14Art.1pct.26Facilitatile fiscale aferente constructiilor se aplica doar salariilor intre 3000 si 10000 lei, partea care depaseste 10000 lei fiind impozitata normal01.08.2022
15Art.1pct.29Se adauga ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice la lista indemnizatiilor scutite de impozit pe venit01.01.2023
16Art.1pct.30Pentru activitati independente (PFA, II, IF, etc), trecerea de la normele de venit la sistem real se face de la 25000 euro, nu de la 100000 euro cum era stabilit anterior01.01.2023
17Art.1pct.31Se stabileste nivelul diurnei (aferenta delegarii, detasarii si detasarii trasnationale) neimpozabile la nivelul a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat (prezenta modificare fusese legiferata anterior, acum a fost introdusa in Codul fiscal)01.01.2023
– Se modifica in acest sens si la contributiile sociale obligatorii (CAS si CASS)
18Art.1pct.35Se stabileste ca venit neimpozabil transportul la si de la locul de munca si pentru alte persoane in afara de salariati (in forma veche era pentru salariati si membrii de familie ai acestora). Se modifica si la partea de contributii sociale obligatorii pe cale de consecintaSe stabileste ca venit neimpozabil transportul la si de la locul de munca si pentru alte persoane in afara de salariati (in forma veche era pentru salariati si membrii de familie ai acestora). Se modifica si la partea de contributii sociale obligatorii pe cale de consecinta01.01.2023
19Art.1pct.37Devin impozabile contribuțiile la un fond de pensii facultative, care erau deductibile in limita a 400 euro / salariat / anDevin impozabile contribuțiile la un fond de pensii facultative, care erau deductibile in limita a 400 euro / salariat / an01.01.2023
Devin impozabile primele de asigurare voluntară de sănătate, care erau deductibile in limita a 400 euro / salariat / anDevin impozabile primele de asigurare voluntară de sănătate, care erau deductibile in limita a 400 euro / salariat / an
Devin impozabile cheltuielile platite de angajator pentru testele COVID ale salariatilor si cele cu telemunca (erau neimpozabile). Sunt reintroduse cheltuielile cu testarea si vaccinarea salariatilor impotriva raspandirii bolilor la alt paragraf, ca fiind neimpozabile.Devin impozabile cheltuielile platite de angajator pentru testele COVID ale salariatilor si cele cu telemunca (erau neimpozabile). Sunt reintroduse cheltuielile cu testarea si vaccinarea salariatilor impotriva raspandirii bolilor la alt paragraf, ca fiind neimpozabile.
20Art.1pct.39Veniturile extrasalariale neimpozabile, altele decat indemnizatia de delegare / detasare, sunt neimpozabile in limita a cel mult 33% din salariul de baza lunar. Atentie la definirea acestor avantaje, facuta in Codul fiscal la art. 76 alin. 41 si 42Veniturile extrasalariale neimpozabile, altele decat indemnizatia de delegare / detasare, sunt neimpozabile in limita a cel mult 33% din salariul de baza lunar. Atentie la definirea acestor avantaje, facuta in Codul fiscal la art. 76 alin. 41 si 4201.01.2023
21Art.1pct.40Se modifica regimul deducerilor personale, care nu se va mai raporta in suma bruta ci procentual in functie de valoarea salariului brut si numarul de persoane aflate in intretinere. Deducerea personala se aplica doar salariilor cu maxim 2000 lei peste salariul minim pe economie (art. 77 din Codul fiscal)01.01.2023
22Art.1pct.43Se anuleaza deducerea de 40% aplicata veniturilor din chirii, rezulta ca acestea vor fi impozitate in intregime cu impozit pe venit01.01.2023
23Art.1pct.45Se schimba impozitarea veniturilor din jocuri de noroc astfel:01.01.2023
– pana la 10000 lei inclusiv – 3%
– peste 10000 – 66750 inclusiv – 300 lei + 20% pentru ceea ce depaseste suma de 10000
– peste 66750 – 11650 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 66750
24Art.1pct.46Se modifica sistemul de impozitare a vanzarii bunurilor imobiliare din patrimoniul personal, astfel:01.01.2023
– 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
– 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.”
25Art.1pct.50Se reintroduce obligatia de inregistrarea a contractelor de inchiriere (altele decat arendare si inchiriere in scop turistic) la organul fiscal, in termen de 30 de zile de la incheierea acestuia.01.01.2023
– In cazul contractelor de inchiriere aflate in derulare la 1 ianuarie 2023 obligatia de inregistrare este la 90 de zile.
26Art.1pct.68Contributii sociale obligatoriiSe introduce taxarea veniturilor salariale din contracte part-time la nivelul salariului minim pe economie, cu urmatoarele exceptii:01.08.2022
– Elevi sau studenti cu varsta de pana la 26 ani, aflati intr-o forma de scolarizare
– Ucenici de pana la 18 ani
– Persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane care au timpul de lucru limitat la mai putin de 8 ore pe zi
– Pensionari pentru limita de varsta, exceptie cei care au pensii de serviciu in baza unor statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia din sistemul public cu o pensie neintegrata sistemului public de pensii
– Cei care au mai multe contracte de munca part-time, iar suma lor depaseste salariul minim pe economie
27Art.1pct.71CAS (pensia) aferenta veniturilor independente se va plati astfel:01.01.2023
– pentru venituri inferioare sau egale cu 12 salarii minime pe economie – 0
– pentru venituri mai mari decat 12 si mai mici sau egale cu 24 salarii minime pe economie – CAS la valoarea a 12 salarii minime pe economie
– pentru venituri mai mari decat 24 salarii minime pe economie – CAS la valoarea a 24 salarii minime pe economie
28Art.1pct.81CASS (sanatatea) aferenta veniturilor independente se va plati astfel:01.01.2023
– pentru venituri inferioare sau egale cu 6 salarii minime pe economie – 0
– pentru venituri mai mari decat 6 si mai mici sau egale cu 12 salarii minime pe economie – CASS la valoarea a 6 salarii minime pe economie
– pentru venituri mai mari decat 12 si mai mici sau egale cu 24 salarii minime pe economie – CASS la valoarea a 12 salarii minime pe economie
– pentru venituri mai mari decat 24 salarii minime pe economie – CASS la valoarea a 24 salarii minime pe economie
29Art.1pct.94TVATVA 9% la cazare, inclusiv terenuri pt camping01.01.2023
TVA 9% la restaurant si catering, cu exceptia bauturilor alcoolice si a celor nealcoolice de la codurile NC2202 10 00 si 2202 99
30Art.1pct.95TVA 5% la locuite cu SU de maxim 120 mp (exclusiv anexele gospodaresti), a caror valoare, inclusiv terenul pe care sunt construite, nu depaseste 600000 lei, exclusiv TVA. Limitare la o singura locuinta / persoana fizica cu TVA 5%01.01.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL