4 decembrie – Ziua internaţională a băncilor (ONU)

4 decembrie – Ziua internaţională a băncilor (ONU)

La 19 decembrie 2019, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluţia 74/245, care desemna 4 decembrie drept Ziua Internaţională a Băncilor, ca semn de recunoştinţă pentru potenţialul semnificativ al băncilor de dezvoltare multilaterală şi al altor bănci internaţionale de dezvoltare în extinderea finanţării durabile şi furnizarea de expertiză, precum şi pentru rolul vital al sistemelor bancare în statele membre ONU la contribuţia la îmbunătăţirea nivelului de trai, aminteşte www.un.org.

Pentru a ajunge la o dezvoltare durabilă – în particular, prin eradicarea sărăciei, reducerea inegalităţii şi combaterea schimbărilor climatice – este necesară o perspectivă pe termen lung, cu o colaborare între guverne, sectorul privat şi societatea civilă. Totuşi, incertitudinile favorizează un comportament pe termen scurt.

Prin urmare, afacerile private ezită să angajeze fonduri în proiecte de investiţii pe termen lung. În perioade de instabilitate financiară, gospodăriile se concentrează pe nevoile imediate. Iar decidenţii politici se ghidează adesea pe cicluri politice pe termen scurt. Sunt necesare, astfel, eforturi la toate nivelurile pentru a ne asigura că puterea acţiunii colective poate reduce incertitudinea globală, în timp ce inovarea financiară poate genera un progres semnificativ în cadrul Agendei 2030 şi al Agendei de Acţiune de la Addis Ababa a celei de-a treia Conferinţe Internaţionale privind Finanţarea pentru Dezvoltare, evidenţiază site-ul ONU.

Punctele slabe din sistemul financiar global

Acestea prezintă riscuri crescute pentru Obiectivele de dezvoltare durabilă. Printre aceste riscuri se numără: volatilitatea fluxurilor internaţionale de capital, dezechilibre globale repetate, provocările sustenabilităţii datoriilor în sectorul public şi cel privat, precum şi creşterea puterii de monopol şi politicile de concurenţă puţin eficiente.

În Agenda de Acţiune de la Addis Ababa s-a notat că în centrul eforturilor s-ar poziţiona strategiile naţionale de dezvoltare durabilă, susţinute de cadre de finanţare naţionale integrate. Procesul de reflecţie ar trebui completat de eforturi de creştere a coerenţei în cadrul sistemului global şi de îmbunătăţire a incluziunii guvernanţei economice globale.

Este necesar ca politicile şi reglementările să acţioneze împreună pentru a crea un sistem financiar durabil. Sistemul de reglementare trebuie să fie congruent cu măsurile folosite pentru stimularea sustenabilităţii sistemului financiar privat, cum ar fi raportarea sustenabilităţii şi măsurarea impactului.

Colaborarea dintre băncile naţionale de dezvoltare şi băncile multilaterale

Băncile de dezvoltare naţionale bine administrate pot ajuta ţările în dezvoltarea opţiunilor de finanţare pentru investiţii legate de Obiectivele de dezvoltare durabilă. Astfel de bănci trebuie să fie aliniate cu Obiectivele într-o modalitate holistică şi să fie luate în considerare în cadrele naţionale integrate de finanţare.

Colaborarea dintre băncile naţionale de dezvoltare şi băncile multilaterale, prin cofinanţare sau acorduri de creditare, poate îmbunătăţi finanţarea aferentă obiectivelor prin complementaritatea resurselor internaţionale şi a cunoştinţelor pieţei locale- evidenţiază articolul International Day of Banks de pe site-ul ONU .

Băncile de dezvoltare naţionale şi regionale care funcţionează corespunzător pot avea un rol în dezvoltarea durabilă, în special în segmentele pieţei de credit unde băncile comerciale nu sunt integral angajate şi unde există goluri financiare mari.

Aici sunt incluse domenii precum infrastructura durabilă, energia, agricultura, industrializarea, ştiinţa, tehnologia şi inovarea, precum şi incluziunea financiară şi finanţarea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii. Băncile de dezvoltare naţionale şi regionale joacă, de asemenea, un rol contraciclic valoros, mai ales în timpul crizelor financiare, când entităţile din sectorul privat devin extrem de ostile faţă de risc.

Politicile de finanţare nu funcţionează în izolare

Guvernele trebuie să-şi reevalueze politicile privind piaţa muncii, sistemele de protecţie socială, politicile fiscale, în domeniul concurenţei, comerciale, reglementările din sectorul financiar şi strategiile pentru a se asigura că toate sunt adaptate noilor realităţi.

UNEPFI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) lucrează alături de comunitatea bancară prin intermediul Principiilor ONU pentru o activitate bancară responsabilă cu scopul de a accelera o tranziţie globală pozitivă pentru oameni şi planetă. Cu peste 300 de bănci semnatare reprezentând aproape jumătate din industria bancară globală, Principiile reprezintă cel mai important cadru bancar sustenabil din lume.

Având la bază principiile, băncile iau măsuri pentru a-şi alinia strategia de bază, luarea deciziilor, creditarea şi investiţiile cu Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU şi cu acordurile internaţionale, precum Acordul de la Paris privind clima. În conformitate cu Principiile pentru o activitate bancară responsabilă, grupurile de bănci se reunesc pentru a construi angajamente solide şi ambiţioase, alianţe şi comunităţi pentru a accelera acţiunile pe teme prioritare, evidenţiază https://www.internationaldays.org/

Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL