AGA SIF Transilvania a aprobat consolidarea valorii nominale a unei acţiuni

AGA SIF Transilvania a aprobat consolidarea valorii nominale a unei acţiuni

Adunarea Generală a Acționarilor de la SIF Transilvania a aprobat consolidarea valorii nominale a unei actiuni S.I.F. Transilvania S.A. de la 0,10 lei/actiune la 5,00 lei/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (50 de actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune = 1 actiune cu valoarea nominala de 5,00 lei/actiune) si procedura de consolidare a acestei valori, operatiune ce va avea urmatoarele coordonate:

Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni S.I.F. Transilvania se face prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni: 50 de actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune = 1 actiune cu valoare nominala de 5,00 lei/actiune.

„Actiunile acorda actionarilor drepturi egale, cu exceptia situatiilor in care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor. In cazul in care una sau mai multe actiuni vor fi dobandite de mai multe persoane in cote parti, societatea va recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din detinerea acelor actiuni”, se arată în textul hotărârii AGA.

Aprobarea procedurii de consolidare a valorii nominale a actiunii, cu acordarea dreptului tuturor actionarilor de a opta pentru intregirea numarului de actiuni pana la completarea unei actiuni consolidate, prin aport in numerar sau pentru restituirea de aport la capitalul social, pentru actionarii carora nu li s-a putut acorda o actiune consolidata, in termenul si conditiile de exercitare, cu urmatoarele caracteristici:

  • a) in vederea determinarii valorii de aport sau a valorii de restituire a aportului la capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A., pretul unei actiuni neconsolidate este de 0,25 lei/ actiune, determinat prin raportare la media pe ultimele 12 luni a pretului de tranzactionare a actiunilor SIF3 pe BVB;
  • b) aportul in numerar, reprezentand suma care va fi depusa de catre un actionar S.I.F. Transilvania S.A. care isi exercita optiunea de aport in numerar se determina astfel: valoarea de aport (lei) = [50 actiuni ce intra in procesul de consolidare – numarul actiunilor ce nu poate fi consolidat (mai mic de 50)] inmultit cu 0,25 lei;
  • c) restituirea de aport, reprezentand suma ce urmeaza a fi restituita unui actionar S.I.F. Transilvania S.A. care nu isi exercita optiunea de completare a aportului in mod expres sau tacit, conform Prospectului, se va determina astfel: valoarea de restituire (lei) = numarul actiunilor ce nu poate fi consolidat (mai mic de 50) inmultit cu 0,25 lei;
  • d) operatiunile de aport in numerar sau de restituire de aport se deruleaza in baza unui prospect aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Perioada de exercitare a optiunilor de aport in numerar sau de restituire de aport este de 30 de zile, inceputul perioadei de derulare urmand a fi stabilit in mod expres in cadrul Prospectului aferent operatiunii de consolidare aprobat de A.S.F.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL