Lista de proiecte prioritare pentru Municipiul Brașov pentru perioada 2019-2023

Lista de proiecte prioritare pentru Municipiul Brașov pentru perioada 2019-2023

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) este documentul de planificare strategică care definește direcțiile de dezvoltare pentru Municipiul Brașov și aria sa de influență (Zona Metropolitană). SIDU a fost elaborat în contextul Programului Operațional 2014 – 2020 și a oportunităților de finanțare pentru Zona Metropolitană Brașov. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a preluat direcțiile de dezvoltare din cadrul documentelor programatice de planificare elaborate atât la nivelul Municipiului Brașov cât și la nivelul Zonei Metropolitane Brașov.

În urma elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a rezultat un portofoliu de 731 de proiecte / idei de proiecte la nivelul Zonei Metropolitane Brașov. În cadrul SIDU, acest portofoliu de proiecte a fost clasificat pe Direcții de dezvoltare, obiective specifice și domenii de intervenție.

Din cele 731 de proiecte / idei de proiecte, 244 ar putea fi implementate pe teritoriul Municipiului Brașov.

În cadrul acordului pentru servicii de asistență tehnică rambursabilă între Municipiul Brașov și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, unul din elementele importante a fost realizarea unui proces de prioritizare a proiectelor aferente Municipiului Brașov.

  • Estimarea bugetului de investiții de capital pentru 2014-2023. Echipa Băncii Mondiale a elaborat o metodologie simplă pentru a estima suma pe care UAT Brașov ar putea-o aloca pentru investiții de capital pe o perioadă determinată – în acest caz, ciclul de implementare al programelor europene, 2014-2023. Bugetul de investiții de capital a fost estimat la aproximativ 351 mil. EUR.

  • Identificarea priorităților locale. În vederea realizării exercițiului de identificare a priorităților locale de dezvoltare pentru orizontul 2023, au fost utilizate patru tipuri de matrici de prioritizare, cuprinzând diferite criterii de prioritizare, dezvoltate de echipa Băncii. Matricile au cuprins un număr de 11 domenii de intervenție, preluate și adaptate din conținutul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Polului de Creștere Brașov: îmbunătățirea conectivității teritoriale (drumuri de acces); îmbunătățirea mobilității în interiorul ZMBV (străzi, pasaje, transport public, parcări, biciclete etc.); îmbunătățirea echipării teritoriului cu servicii și utilități publice (învățământ, sănătate, cultură, deșeuri, îmbunătățiri funciare, TIC); creșterea calității spațiului public și a fondului de locuit (brownfields, locuințe sociale, eficiență energetică, spații publice, căi pietonale, risc seismic); creșterea coeziunii sociale (zone marginalizate, servicii sociale); dezvoltarea infrastructurii turistice, culturale si de recreere (inclusiv infrastructură sportivă, domeniu schiabil, zone verzi); susținerea activităților de cercetare și inovare (parcuri inovative, industrii creative); conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit (monumente istorice); diversificarea și promovarea ofertei de produse turistice și de recreere (evenimente culturale, promovare turistică); creșterea capacității Agenției Metropolitane Brașov de a-și susține membrii în implementarea proiectelor de dezvoltare; creșterea capacității de management și implementare a proiectelor în structurile publice locale (urbanism, resurse umane, servicii publice, studii, documentații etc.).

  • Maparea proiectelor pe sectoare. Proiectele din lista scurtă au fost împărțite pe sectoare și mapate, pentru a identifica potențialul de integrare teritorială a acestor proiecte, precum și pentru a identifica zone din Brașov cu lipsă de proiecte propuse

  • Derularea unui proces etapizat de consultare/evaluare la nivelul actorilor relevați din Municipiul Brașov în vederea identificării gradului de maturitate al proiectelor, impactului estimat asupra dezvoltării economice și sociale, existența unor oportunități de finanțare, încadrarea în anvelopa bugetului de investiții de capital pentru perioada 2014-2023.

  • Asigurarea contribuției cetățenilor. Un aspect esențial în procesul de stabilire a proiectelor de investiții de la nivel local l-a constituit, pe lângă identificarea priorităților stabilite de administrația locală, o mai bună înțelegere a priorităților cetățenilor. În acest scop, echipa Băncii Mondiale, împreună cu reprezentanții municipalității și ai AMB, au realizat două anchete sociologice, pe bază de chestionar. Acestea au fost realizate cu sprijinul unei companii specializate în domeniul cercetărilor sociologice, cu o vastă experiență în acest domeniu, utilizându-se metoda anchetei directe și metoda anchetei telefonice (în sistem CATI). Eșantionul folosit, de tip random-route, stadial, stratificat, proporțional cu volumul populației, a fost unul reprezentativ.

  • Elaborarea unei liste de proiecte prioritare. Procesul a fost inițiat de către doi experți din echipa Băncii Mondiale care au întocmit independent, cu titlul de exemplificare, o listă de proiecte prioritare pentru Brașov, plecând de la lista inițială cuprinsă în SIDU. Criteriile de prioritizare folosite includ:

 

Nr. crt.

Titlul proiectului (inclusiv o scurtă descriere)

Localizare (zona urbană, sau satul, după caz)

Grad de maturitate (idee de proiect, SF, PT, alte documentații existente)

Valoarea estimată (acolo unde este disponibilă)

Sursa de finanțare

Obiectiv specific 1.2. Imbunătățirea mobilității în interiorul ZMBv

1.2.2. Modernizare drumuri, intersecții, pasaje

Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov şi trotuare adiacente

UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

4,41 mil Euro

POR 4.1.

1.2.3. Transport public

Achiziția de mijloace de transport moderne

UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

19,6 mil Euro

POR 4.1.

Achiziția de mijloace de transport public – troleibuze

MDRAP in parteneriat cu UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

19,91 mil Euro

POR 4.1.

Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în municipiul Braşov

UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

5,88 mil Euro

POR 4.1.

Terminal transport urban Gara Braşov

UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

2,22 mil Euro

POR 4.1.

Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public

UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

2,94 mil Euro

POR 4.1.

Infrastructura de garaj pentru transportul public

UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

7,84 mil Euro

POR 4.1.

1.2.4. Piste de biciclete

Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare – Traseu 1

UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

1,47 mil Euro

POR 4.1.

Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare – Traseu 2

UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

0,98 mil Euro

POR 4.1.

1.2.5. Parcări

Construire Park & Ride – Bartolomeu

UAT Brașov

Proiecte PMUD

4,9 mil Euro

POR 4.1

Obiectiv specific 3.1. Imbunătățirea echipării teritoriului cu servicii și utilități publice

3.1.2. Licee și școli profesionale

Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu

UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

0,84 mil Euro

POR 4.5

Eficientizare energetică a clădirilor publice din municipiul Brașov – Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A

UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

0,84 mil Euro

POR 4.5

3.1.3. Scoli și grădinițe

Construire grădiniță zona Tractorul Coresi

UAT Brașov

Documentație tehnico-economică în elaborare

1,5 mil Euro

POR 4.4

Construire creșă zona Astra, str. Apollo

UAT Brașov

SF existent

Se contractează PT + execuție lucrări

0,6 mil Euro

POR 4.4

Obiectiv specific 3.2. Creșterea calității spațiului public și a fondului de locuit

3.2.5. Brownfields

Reconversie zone abandonate în zone verzi

UAT Brașov

Idee proiect

3,6 mil Euro

POR 4.2

Obiectiv specific 3.3. Creșterea coeziunii sociale

3.3.1. Zone marginalizate

Reabilitare cinematograf Astra– imobil Str. Lungă nr. 1

UAT Brașov

SF existent

2 mil Euro

POR 4.3

Bugetul local

Reabilitare cinematograf Popular – imobil Str. Mureșenilor nr. 7

UAT Brașov

SF existent

2 mil Euro

POR 4.3

Bugetul local

Obiectiv specific 4.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice, culturale și de recreere

4.1.3. Infrastructură sportivă

Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport

UAT Brașov

Idee proiect

4,9 mil Euro

POR 4.2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL