Instanța: Uber concurează neloial taximetriștii. În plus, autorizarea unui taximetrist este complexă și scumpă

Instanța: Uber concurează neloial taximetriștii. În plus, autorizarea unui taximetrist este complexă și scumpă

Intermedierea pe care Uber, prin aplicația de profil, o realizează între clienți și șoferii care transportă fără autorizație persoane reprezintă concurență neloială pe piața transporturilor publice de persoane, în condițiile în care compania încasează venituri tocmai în urma efectuării transportului, fiind indiferent titlul sub care se face încasarea (tarif utilizare aplicație), se arată în motivarea Tribunalului comercial Cluj.

În luna iunie, Tribunalul comercial Cluj a dispus „încetarea și interzicerea practicilor de concurență neloială” ale Uber. Compania a anunțat că va depune apel. Procesul a fost intentat de Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania, pe ideea de „acțiune în concurență neloială”.

„Trebuie menționat că activitatea furnizorilor Uber deturnează o parte din clientela serviciilor de taximetrie, fără a respecta regulile aplicabile acestor servicii. Faptul că, potrivit Legii 38/2003, administrația publică locală limitează numărul autorizațiilor taxi, nu justifică activarea pe această piață fără respectarea cadrului legal aplicabil”, se arată în document.

Pentru a putea practica taximetria, un conducător auto trebuie să îndeplinească anumite condiții, enunțate în Legea 265/2007, care a modificat și completat Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și de închiriere. Astfel, viitorul taximetrist are nevoie de o vechime de cel puțin doi ani de condus, de un certificat de atestare profesională, dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic și vârsta de peste 21 de ani.

Certificatul de atestare se eliberează de Autoritatea Rutieră Române (ARR), în urma promovării unui test-grilă. Pentru a susține examenul, viitorul taximetrist trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea transportului de persoane în regim de taxi, cu o durată maximă de până la trei luni.

De asemenea, este nevoie de o autorizație de transport, eliberată de primăria localității de pe raza în care transportatorul își are sediul sau domiciliul în baza mai multor documente, cum ar fi dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională și onorabilitate, cât și a capacității financiare.

Totodată, sunt necesare investiții pentru respectarea condițiilor prevăzute de lege, respectiv un aparat de taxat – aproximativ 1.300 de lei, stația de emisie-recepție -1.500 lei, antenă de taxi – 200 lei, însemnele specifice și caseta simbol TAXI – 250 lei, emiterea autorizației de taxi – 200 lei, costul cursului pentru obținerea atestatului – 500 lei, cuantumul asigurării RCA este dublu, costuri lunare de dispecerat – aproximativ 250 lei lunar.

Spre deosebire de viitorii taximetriști, care trebuie să îndeplinească toate condițiile e numerate anterior, persoanele care vor să devină furnizor Uber nu trebuie decât să aibă vârsta minimă de 21 ani și să dețină permisul de conducere valabil de cel puțin un an, să dețină un autoturism cu o vechimea maximă a autovehiculului de 15 ani, în stare bună de funcționare, să aibă asigurare obligatorie RCA, valabilă pe întreaga durată a contractului, precum și cazier judiciar și auto care să ateste lipsa condamnărilor și a sancțiunilor contravenționale de o anumită gravitate/frecvență.

“Așadar, documentațiile, autorizațiile și procedurile menționate anterior, la care se adaugă asigurările speciale și inspecțiile tehnice mai frecvente, toate presupunând alocarea de resurse financiare, de personal și de timp, cad doar în sarcina persoanelor care efectuează transport în regim de taxi, în vreme ce furnizorii Uber, activând pe aceeași piață a transportului public de persoane, nu se supun niciuneia din aceste formalități și, în plus, evită costurile aferente”, se arată în motivare. Cu toate că a fost solicitată și plata unei despăgubiri de 80.000 euro, instanța nu a calculat prejudiciul creat taximetriștilor de către șoferii Uber, dar a apreciat că este cert, de vreme ce scăderea numărului de clienți, efect al intrării Uber pe o piață limitată, redirecționează în mod direct proporțional o parte a profitului din activitatea de transport către acest din urmă operator. Parte în dosar, Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania a solicitat instanței să oblige pârâtele Uber Systems Romania SRL și Rasier Operations BV Olanda să plătească 80.000 de euro în vederea acoperirii prejudiciului suferit ca urmare a săvârșirii practicilor de concurență neloială. Instanța a respins cererea.

Uber a transmis că va ataca decizia Tribunalului comercial Cluj.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL