Reţelele 5G ar putea crea peste 250.000 de locuri de muncă în Brasov si in România

Reţelele 5G ar putea crea peste 250.000 de locuri de muncă în Brasov si in România

Instalarea şi utilizarea reţelelor 5G în România duce la crearea a 252.000 de locuri de muncă şi va avea un efect de multiplicare de 4,7 miliarde euro, arată Strategia 5G pentru România, document pus în discuţie publică, miercuri, de Ministerul Comunicaţiilor şi de ANCOM.

Noua tehnologie va avea efecte directe, indirecte (de multiplicare) şi induse (de antrenare) semnificative, estimate în ansamblul UE la 142 miliarde euro şi 2,4 milioane locuri de muncă, arată documentul.

Efectele de antrenare estimate pentru patru sectoare (autovehicule, transporturi, utilităţi şi sănătate) arată beneficii de 62,5 miliarde euro/anual, la nivelul UE.

Beneficiile din valorificarea performanţelor 5G sunt obţinute pe seama mai multor surse: beneficiile directe ale utilizatorilor de servicii 5G, derivate din accesul acestora la produse şi servicii îmbunătăţite (din punct de vedere al costurilor, calităţii, experienţei, siguranţei etc.); beneficiile strategice ale industriilor verticale, obţinute prin calitatea mai bună a informaţiilor privind lanţurile de producţie, operaţiunile interne, caracteristicile pieţelor, segmentare, obiceiuri de consum etc., mijlocite de utilizarea facilităţilor 5G; beneficii operaţionale şi creşterea productivităţii industriilor verticale, în general urmarea valorificării în timp real a informaţiilor privind operaţiunile interne; tehnicile avansate de prelucrare a datelor în timp real mediate de 5G prezintă beneficii şi în sectoare adiacente sau terţe celui/celor din care au fost colectate datele – de exemplu, îmbunătăţirea furnizării unor servicii publice sau securităţii, pe baza datelor de management al traficului colectate; lansarea de noi modele de afaceri, mediate de utilizarea capacităţilor diferenţiatoare ale 5G; creşterea productivităţii şi crearea de noi locuri de muncă.

Într-o altă abordare de analiză prospectivă, transformarea mijlocită de investiţiile în IoT şi digitalizarea industrială în România vor aduce creşteri semnificative ale cifrei de afaceri din industrii inteligente, de la 3,7 miliarde dolari în 2020 la 9 miliarde dolari în 2026. Aportul 5G la realizarea acestor valori este estimat să ajungă la 40% în perspectiva anului 2026.

5G poate contribui substanţial la susţinerea politicilor industriale, răspunzând astfel necesităţilor reale din România, mai arată documentul. Extrapolând pentru România rezultatele unui studiu despre 5G pentru Smart Cities, într-un oraş de dimensiunile Bucureştiului s-ar putea crea aproximativ 50.000 de muncă, 10.000 în oraşe precum Cluj sau Iaşi, iar la Lugoj aproximativ 400.

Deşi multe din aşteptările iniţiale legate de 5G s-au concentrat pe utilizările de consum (internet îmbunătăţit) în tradiţia generaţiilor precedente, tot mai mulţi furnizori de tehnologie şi autorităţi publice anticipează cazuri de utilizare industrială cu impact semnificativ, susceptibile să genereze o cerere la scară industrială pentru serviciile introduse de noua generaţie tehnologică.

Dacă pe termen lung este acceptată ideea că reţelele 5G vor oferi ţesătura de conectivitate necesară oraşelor, afacerilor şi locuinţelor viitorului, practic nu există sectoare economice sau în viaţa comunităţilor în care 5G şi IoT să nu aibă capacitatea de a furniza inovare, beneficii de productivitate sau avantaje competitive.

Sursa:https://www.mediafax.ro/economic/retelele-5g-ar-putea-crea-peste-250-000-de-locuri-de-munca-in-romania-efectele-noii-tehnologii-semnificative-17681259

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL