Ce linii de finanțare vom putea accesa pentru agricultură și dezvoltare rurală?

Ce linii de finanțare vom putea accesa pentru agricultură și dezvoltare rurală?

România se pregătește să lanseze finanțări nerambursabile în valoare de 3,26 miliarde Euro pentru agricultură și dezvoltare rurală, sume care vizează anii 2021-2022. Ne aflăm, deci, în etapa de pregătire pentru accesarea de noi oportunități de finanțare europeană pentru investiții agricole de diferite dimensiuni dar și neagricole, inclusiv agroturism, în mediul rural.

Înainte de a le detalia, e bine să reținem că pe două linii de finanțare lansate de anul trecut încă se mai pot depune cereri de finanțare:

  1. Instalarea tinerilor fermieri din diaspora (PNDR Măsura 6.1.) mai are fonduri disponibileîn cuantum de 29.880.000 Euro. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 4 mai 2021 iar, până acum, au fost depuse proiecte în valoare de 899.946 Euro. Scopul acestei linii de finanțare este să ajute tinerii interesați din diaspora să se instaleze ca tineri fermieri în zonele rurale și să dezvolte exploatații agricole cu ajutorul finanțării accesate.
  2. Abatoare de capacitate mică în zona montană (PNDR Submăsura 4.2.) mai are fonduri disponibile în cuantum de 18.495.555 Euro. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 30 martie 2021 iar, până acum, au fost depuse cereri de finanțare în valoare de 899.946 Euro.

Pentru 2021-2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin AFIR va lansa noi apeluri pentru măsuri de finanțare din PNDR 2014-2020. Aceasta este o veste bună pentru că se păstrează structura liniilor de finanțare (măsurilor/submăsurilor) deja cunoscute de potențialii beneficiari de fonduri. Însă trebuie să ne așteptăm și la unele modificări ale regulilor de eligibilitate și selecție, deci nu ne putem baza integral pe regulile din ghidurile vechi / existente.

Deocamdată nu avem un calendar al lansării acestor finanțări, deși încheiem trimestrul I al anului 2021. În fapt, pentru niciunul dintre programele de finanțare nerambursabilă gestionate de diferitele Ministere și Agenții ale statului român nu au fost publicate calendare pentru 2021 care ar fi putut să dea o minimă orientare și predictibilitate entităților publice sau private interesate să atragă fonduri. Mai ales că suntem la început de nou exercițiu financiar multianual 2021-2027.

Totuși, ce știm este că, în conformitate cu propunerilor discutate de Comitetul de Monitorizare al PNDR, sumele care vor fi disponibile pentru 2021-2022 pentru cele mai căutate măsuri pe zona agricolă/dezvoltare rurală:

Submăsura 4.1. Investiții în exploatații agricole:  760 milioane Euro

Submăsura 4.1. a. Investiții în exploatații pomicole: 122,7 milioane Euro

Submăsura 4.2.: Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole”:  140 milioane eur Euro

Submăsura 4.2.: Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol”: 10 milioane Euro

Submăsura 6.1.: Instalarea tinerilor fermieri: 100 milioane Euro

Submăsura 6.3.: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici: 87 milioane Euro

Submăsura 6.2.: Sprijin pentru înființarea de activități neagricole: 50 milioane Euro

Submăsura 6.4.: Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole: 100 milioane Euro

Submăsura 16.4: Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”: 50 milioane Euro (EURI)

Măsura 19: ”Dezvoltarea locală a LEADER” (submăsurile 19.2 si 19.4): 70,5 milioane Euro

Măsura 19: ”Sprijin pregătitor pentru viitoarele strategii de dezvoltare locală și implementarea acelor strategii”: 28 milioane Euro

Practic, din motive legate de întârzieri ale negocierilor și legiferării la nivelul UE dar și legate de impactul pandemiei Covid 19, bugetul PNDR 2014-2020 se mărește pentru a permite un sistem de finanțare de tranziție, de doi ani.

Pe de o parte, se iau bani din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și se utilizează la finanțarea măsurilor din vechiul PNDR 2014-2020, totul conform Regulamentului UE 2220 / 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și din Fondul european de garantare agricolă în anii 2021 și 2022.

Conform Regulamentului, România va putea folosi resurse FEADR prin mecanismul de tranziție în cuantum total de:

  •  1 181 006 852 Euro în 2021
  • 967 049 892 Euro în 2022.

Pe de altă parte, pentru a se contracara efectele crizei COVID 19 asupra agriculturii și dezvoltării rurale, conform Regulamentului 2094/2020 EURI,  România va mai beneficia de o alocare suplimentară EURI, constând în:

  • 204 761 482 Euro în 2021
  • 487 332 328 Euro în 2022

Cum vor ajunge aceste fonduri la beneficiari?

Pentru a ști exact care vor fi regulile de eligibilitate și criteriile de selecție pentru fiecare măsură e necesar ca Ministerul Agriculturii să trimită Comisiei Europene modificările necesare la documentul PNDR 2014-2020 și, de asemenea, să publice cât mai rapid:

  • Ghidurile solicitantului actualizate pentru fiecare măsură
  • Calendarul lansării și derulării acestor măsuri (când se publică ghidurile în consultare, când se estimează deschiderea apelului de proiecte, care vor fi termenele limită / pragurile de calitate, care este orizontul de timp pentru finalizarea evaluării proiectelor și semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii selectați).

De cât de repede publică Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale aceste informații depinde și cât timp vor avea la dispoziție, apoi,  solicitanții de fonduri pentru a își planifica investițiile, bugetele și pentru a pregăti documentații de calitate pentru proiecte cu reale șanse de a obține acel punctaj necesar pentru a lua finanțarea nerambursabilă. Până la urmă, vorbim de o competiție pentru aceste fonduri nerambursabile.

  • Roxana Mînzatu
  • Expert accesare fonduri nerambursabile, Fost ministru al fondurilor europene

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL