Comisia Europeană a autorizat prima cerere de plată din PNRR, în valoare de 3 miliarde de euro

Comisia Europeană a autorizat prima cerere de plată din PNRR, în valoare de 3 miliarde de euro

În urma autorizării primei cereri de plată, suma primită de România va fi de 2,6 miliarde de euro, fiind luate în considerare sumele din prefinanțare deja primite de România.

Comisia Europeană a aprobat la 20.10.2022 decizia privind autorizarea plății primei tranșe de plată a sprijinului nerambursabil și a primei tranșe de plată a sprijinului sub formă de împrumut pentru România. În urma acestei decizii, suma primită de România va fi de 2,6 miliarde de euro, fiind luate în considerare sumele din prefinanțare deja primite de România.

„Este un moment prin care se confirmă efortul consolidat la nivel guvernamental, care s-a concretizat în îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate de România pentru ultimul trimestru al anului trecut și transpuse în reforme de interes major pentru țara noastră. Realist vorbind, este doar începutul unui lung drum pe care îl avem în fața, dar care, dacă vom duce la bun sfârșit aspectele cheie din Plan, va însemna impulsionarea economiei și generarea unui efect multiplicator solid pentru investițiile în autostrăzi, infrastructura feroviară, școli, infrastructura spitalicească și tot ceea ce înseamnă consolidarea economiei românești”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

2,6 miliarde de euro pentru investițiile și reformele asumate de România

Decizia prevede aprobarea primei tranșe a sprijinului nerambursabil, în valoare de 2.037.146.414 euro. În conformitate cu Acordul de finanțare încheiat între Comisie și România în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/241, suma de 264.829.034 euro se utilizează pentru lichidarea prefinanțării contribuției financiare, iar suma de 1.772.317.380 euro se acordă României prin plătirea acestei sume în contul bancar indicat în Acordul de finanțare.

De asemenea, decizia prevede aprobarea primei tranșe a sprijinului sub formă de împrumut, în valoare de 907.669.494 euro . Suma de 117.997 034 euro se utilizează pentru lichidarea prefinanțării împrumutului. Iar suma de 789.672.460 euro se acordă României prin plătirea acestei sume în contul bancar indicat în Acordul de împrumut.

Astfel, efectuarea plății pentru prima cerere de plată a celor aproximativ 3 miliarde de euro din care 2,03 miliarde euro, va avea loc în următoarele zile. Reprezintă sprijin financiar nerambursabil. Alte 0,90 miliarde euro sunt sprijin sub formă de împrumut vor susține investițiile și reformele asumate de România.

Parcursul primei cereri de plată

Comisia a furnizat comisiei competente a Parlamentului European o prezentare generală a constatărilor sale preliminare privind atingerea în mod satisfăcător a jaloanelor și a țintelor relevante. UIlterior, Comitetul economic și financiar a fost de acord cu evaluarea preliminară pozitivă a Comisiei. A fost de părere că România a atins în mod satisfăcător toate jaloanele și țintele aferente cererii de plată. În evaluarea sa, Comisia a ținut seama de avizul Comitetului Economic și Financiar.

Vă reamintim că prima cerere de plată, transmisă la 31 mai 2022. A cuprins cele 21 de țintele și jaloanele aferente trimestrului IV din 2021. Odată cu transmiterea cererii de plată, au fost transmise Comisiei toate documentele justificative privind îndeplinirea satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor, aceasta fiind o condiție obligatorie. În total au fost încărcate în sistemul electronic al Comisiei 180 de documente justificative aferente jaloanelor/țintelor incluse.

La 15 septembrie, Comisia evaluare îndeplinirea celor 21 de ținte și jaloane aferente primei cereri de plată din cadrul PNRR. A fost avizată și trimisă către Comitetul Economic și Financiar (ECOFIN), care a aprobat-o ulterior.

Următoarea cerere de plată pentru decontarea fondurilor alocate României prin PNRR va avea o valoare totală de 3,2 miliarde euro

La acel moment, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmitea că avizul pozitiv vine ca urmare a „progreselor bune și rapide în punerea în aplicarea primului set de reforme și investiții din cadrul planului”.

Următoarea cerere de plată pentru decontarea fondurilor alocate României prin PNRR va avea o valoare totală de 3,2 miliarde euro. Din care 2,1 milioane euro sprijin financiar nerambursabil și 1,09 milioane euro sprijin sub formă de împrumut. Vizează îndeplinirea a 51 de jaloane/ținte aferente trimestrului I 2022 și trimestrului II 2022.

România beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea PNRR, din care granturi în valoare de aprox. 14,24 miliarde euro și împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro. Pentru implementarea PNRR, România a încasat deja două tranșe de prefinanțare. Valoarea cumulată este de aproximativ 3,79 miliarde euro, în decembrie 2021 și în ianuarie 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL