Se mai construieşte un bloc pe strada Stejerişului

Se mai construieşte un bloc pe strada Stejerişului

Consiliul Local Braşov va dezbate în şedinţa de plen aprobarea unui Plan urbanistic prin care se doreşte construirea de „locuinţe colective”, mai exact un bloc P+3 pe strada Stejerişului nr.30J, beneficiarul fiind SC Primo Pin SRL.

Accesul auto şi pietonal se face din str. Stejerişului.Locurile de parcare se realizează numai în interiorul proprietăţilor, conform avizului Comisiei de circulaţie nr.51940/2017.

Construcţiile se vor racorda la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă, conform avizelor deţinătorilor de reţele.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL