Bătaia de joc în Brașov atinge cote incredibile! Biserica Evaghelică CA declară un spațiu închiriat unei firme că valorează 2 bani!

Bătaia de joc în Brașov atinge cote incredibile! Biserica Evaghelică CA declară un spațiu închiriat unei firme că valorează 2 bani!

Cine stăpânește patrimoniul din municipiul Brașov, în special cel din Centrul Istoric? Zeci de imobile sunt scutite de taxe și impozite locale, iar altele sunt evaluate la valori de inventar de câțiva lei! Vă dați seama că impozitul pentru acestea este inexistent.

Într-un context în care împărțirea cașcavalului bugetar de la București se face cum se face, iar găurile de la bugetele locale se acoperă, pe cât posibil, cu fonduri nerambursabile, taxele și impozitele locale sunt una dintre sursele sigure și principale de venituri.

 Revenind la subiectul acestui articol-pilot, impozitele pe teren și pe clădiri fac diferența. Nu o dată am scris, atât eu cât și colegii  din presă, că trebuie să facem ceva ca să aibă și Brașovul un Centru Istoric renovat, proaspăt, un loc de referință pe harta lumii, pentru că îl avem pe Dracula în ajutor ca brand.

Hățișul birocratic și legislativ nu permite Primăriei să repare fațade (asta daca se obțin acordurile de la Direcția de Cultură) dacă sunt proprietate privată. Dar nici proprietarii postrevoluționari nu au avut, de cele mai multe ori, altă grjiă decât să pună mâna pe cât mai multe imobile, iar apoi să le lase în paragină.

Dar, culmea este că proprietarii multor imobile nu numai că nu le îngrijesc, dar nici nu plătesc impozite la Primărie… Iar sumele neîncasate de Primărie sunt de ordinul milioanelor de euro anual.

SIF Transilvania, un capitol aparte în această poveste

Un caz aparte îl constituie societatea SIF Transilvania. Aceasta s-a văzut stăpână pe mai multe proprietăți, după revoluție, pentru simplu motiv că, comuniștii, au pus în inventarul contabil al societății Aro Palace de astăzi, mai multe imobile și terenuri, luate cu japca de PCR din patrimoniul comunității.

SIF Transilvania, sub oblăduirea unui comunist de marcă la Steagu Roșu și fost senator FSN, Mihai Fercală, a adus acest patrimoniu la limita dezastrului. Cetățuia de pe Dealul Straja a fost închisă și e în paragină. Din fericire, municipalitatea a declanșat un proces, iar instanțele de judecată au constatat că că acest monument istoric de marcă pentru Brașov nu aparține unei firme, iar administrația locală așteaptă formalitățile finale pentru ca Cetățuia să fie adusă la viață.

Un alt imobil stăpânit de Aro Palace este Cerbul Carpatin (pe vremuri Casa Negustorilor). Iar aici ne referim la întregul complex: de la restaurantul celebru unde se țineau nopțile Cerbului de Aur, până în spate, la „Gaura Dulce” sau „Curul Cerbului”, cum spuneau bătrânii.

Casa Negustorilor este un monument de arhitectură care a fost ridicată între 1541-1547 de Apollonia Hirscher, văduva cunoscutului jude al Brașovului, Lukas Hirscher.

Apollonia Hirscher a fost o femeie care a ţinut mult la comunitatea în care a trăit şi nu a urmărit doar să se îmbogăţească. A întemeiat mai multe fundaţii şi a donat o mare parte din averea ei pentru locuitorii cetăţii. Printre aceste donaţii se numără „Casa Negustorilor“, imobil situat la colţul Pieţei Sfatului şi a străzii Hirscher, care îi poartă numele…

Bisericile, după Revoluție, au pus stăpânire pe Centrul Istoric al Brașovului. Și nu numai

Trebuie spus de la bun început că bisericile primeau, în urmă cu câteva secole, averi care să le permită să funcționeze nu doar religios. În țară, biserica plătea dascălii, se îngrijea de școli ș.a.m.d.

După Revoluție, bisericile au început procese costisitoare cu statul pentru recuperarea averii confiscate de comuniști. La această oră, bisericile sunt principalii jucători imobiliari de pe piață, iar legislația le permite să facă jonglerii prin care să nu plătească taxe și impozite locale. Vorbim despre imobile situate în buricul târgului declarate la valoare de inventar de câțiva lei, pentru care nu se plătește niciun impozit. Prin comparație, vecinii acestora scot din buzunar, anual, sute sau mii de lei.

Pe de altă parte, nu trebuie generalizată acuzația că bisericile sunt puse pe căpătuială. Se mai fac și gesturi creștinești sau mai sunt și așezăminte sociale. Dar acestea, prin ONG-uri de asistență socială care trebuie și acreditate, asta dacă doresc, pot obține chiar și de la Primărie finanțări neramburasabile pentru cămine de bătrâni, de exemplu…

Peste 10,5 milioane de euro, valoarea de inventar a proprietăților cultelor

Conform documentelor pe care le deținem la această oră, cultele au declarat că au în proprietate imobile a căror valoare de inventar (subl. n. – care este valoarea reală de piață…) însumată este de 48.305.627,39 de lei, adică peste 10,5 milioane de euro.

Din acest total, sunt scutite la plată proprietăți în valoare de 21.443.350,64 de lei (adică 44,39%), iar pentru restul se plătesc taxele și impozitele aferente.

Practic, la bugetul local se încasează 9.198.862 de lei (aproximativ 2 milioane de euro). O sumă ridicolă, în contextul în care pentru locuințe precum una din Piața Sfatului valoarea de inventar este de 5 lei nu se plătește impozit. Sau pe strada Republicii 23,o5 lei ori în strada Prundului 9,54 de lei…

Vom reveni,  în fiecare zi, cu averile declarate ale cultelor, ce proprietăți dețin, ce impozite plătesc, și pentru care sunt scutite de plata impozitelor.

Biserica Evanghelică CA, campioană la proprietăți. 27 de imobile evaluate sub 10 lei fiecare

CITEȘTE ȘI

Chiar dacă nu vă vine să credeți, Biserica Evanghelică CA din Brașov a declarat că deține un spațiu a cărui valoare de inventar este de o,02 lei noi! Spațiu pe care l-a închiriat unei firme. Evident, se plătește zero lei impozit pentru acest imobil la bugetul local!

Biserica Evanghelica CA Brașov este campioană la proprietăți în buricul târgului, dar nu și la plata de impozite și la declararea valorii reale a acestora. Sunt nu mai puțin de 27 de imobile care sunt evaluate sub 10 lei fiecare! Lista integrală a proprietăților, precum și valorile de inventar declarate (printre care și Biserica Neagră) pentru acestea o găsiți mai jos.

Trebuie precizat că legislația în vigoare scutește de plata taxelor și impozitelor bisericile, cimitirele, casele parohiale, instituțiile de învățământ și cele care au rol de protecție socială.

În total, Biserica Evanghelică CA susține că are proprietăți a căror valoare de inventar, așa subevaluate cum sunt majoritatea lor, este de 30.301.961,30 de lei. Sunt scutite de la impozitare proprietați evaluate la 13.049.143,87 de lei. Pentru cele nescutite de impozitare se plătește suma de doar 105.765, 00 lei…

Cum trebuiau evaluate pentru impozitare cladirile in 2018

 • Termenul limită de depunere de catre contribuabil (persoane fizice si juridice) a rapoartelor de evaluare a fost 31 martie 2018
 • Conform noului Cod fiscal, impozitul pe clădiri se stabilește în funcție de proprietar si destinația cladiriii: cladiri Rezidentiale (de locuit), cladiri Nerezidentiale (utilizat ca sediu/punct de lucru) sau Mixte (o parte rezidential si o parte nerezidential).
 • Cotele de impozit sunt între 0,08%-0,2% pentru clădirile rezidențiale și între 0,2-1,3% pentru cele nerezidențiale. 
 • Valoarea impozabilă a clădirilor nerezidențiale apartinand persoanelor fizice/juridice va rezulta dintr-un raport de evaluare
 • Persoanele juridice care și-au realizat ultima reevaluare având data evaluarii 31 decembrie 2014, puteau sa evite creșterea cotei de impozitare la 5% prin realizarea evaluării pentru impozitare în primul trimestru al anului 2018
 • Pentru persoanele juridice, rezultatele evaluarii nu se înregistrează in situațiile financiare
 • Rapoartele de evaluare se efectuează conform Standarului GEV 500 – Determinarea Valorii impozabile a cladirilor 
 • Data raportului de evaluare trebuie să fie dupa 31 decembrie 2017 (intre 1 ianuarie si 31 martie 2018)
 • Data limită a evaluarii era 31 decembrie 2017
 • Se emite câte un raport de evaluare pentru fiecare primărie indiferent de numărul de clădiri aflate în proprietatea contribuabilului
 • Evaluatorii autorizați au obligația să înregistreze rapoartele de evaluare în BIF, recipisa BIF fiind pusa la dispozitia beneficiarului de catre evaluator impreuna cu raportul de evaluare ce vor fi depuse la Primărie in vederea stabilirii impozitului pe 2018.

Iată lista proprietăților, a valorii de inventar și a impozitului plătit

 • Caminul de batrâni AS Blumenau, str. Dr. Ioan Cantacuzino nr.4, valoare de inventar – 510.541 lei, o lei impozit
 • Locuință pe str. Michael Weiss nr.10, 3.000 de lei, 225 lei impozit
 • Liceul Johannes Honterus, corp A, în curtea liceului nr.1, 287.078 lei, o lei impozit
 • Sediu adminsitrativ biserică, Piața Sfatului nr.17, valoare 504.636 lei, impozit 0
 • Locuință Piața George Enescu nr.11, 9,98 lei, impozit 1 leu.
 • Locuință Str. Dealul de Jos nr.10, vlaoare inventar 1,09 lei, impozit zero
 • Spațiu cu altă destinație, str. Iuliu Maniu nr. 37, 2,18 lei, o lei impozit
 • Spațiu cu altă destinație, str. Republicii nr. 53, 57.228,63 lei, 4.292 lei impozit
 • Locuință Bdul Griviței nr. 68, bl.5, apt.8, 122.809 de lei, impozit 2.211 lei
 • Locuință Str. Hans Benkner nr. 2, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință Str. Nicolae Bălcescu nr. 40, valoare inventar 1.054.499,64 lei, impozit 0 lei
 • Cămin de bătrâni c1, str. Iuliu Maniu nr. 35, valoare inventar 2.678.922 lei, impozit zero lei
 • Locuință Bdul Griviței nr. 68, bl.5, apt.6, valoare inventar 122.809 lei, impozit 2.211 lei
 • Liceul Johannes Honterus corp B , curtea Liceului nr.3, valoare 272.232 lei, impozit zero
 • Liceul Johannes Honterus corp C , curtea Liceului nr.5, valoare 461.708 lei, impozit zero
 • Grădinița nr.37, str. Lungă nr. 63, valoare 149.535, impozit 2.692 lei
 • Clădire închiriată persoană fizică, str. Lungă nr. 63, valoare 160.512, impozit 482 lei
 • Biserică + cimitir – monument istoric, str. Prundului nr.3, valoare 9,54 lei, impozit 0 lei
 • Liceul, str. Petofi Sandor nr.17, valoare 1.182.097 lei, impozit 0 lei
 • Locuință Pța Sfatului nr.4, valoare de inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință Str. Republicii nr.52, valoare de inventar 23,05 lei, impozit 2 lei
 • Spațiu închiriat, monument istoric, str. Nicolae Bălcescu nr.40, valoare 217.055 lei, impozit 3.907 lei
 • Spațiu închiriat, monument istoric, str. Nicolae Bălcescu nr.40, valoare 782.651 lei, impozit 2.348 lei
 • Depozit biserică, monument istoric, str. Nicolae Bălcescu nr.40, valoare 120.400 lei, impozit 0 lei
 • Spațiu închiriat PF, monument istoric, str. Pta Sfatului nr.21-22, valoare 119.875 lei, impozit 360 de lei
 • Spațiu închiriat PJ, monument istoric, str. Pta Sfatului nr.21-22, valoare 559.171 lei, impozit 10.065 lei
 • Spital Clinic de Obstretică și Ginecologie, str. G. Barițiu nr.36, valoare inventar 7.464.117 lei, 0 lei impozit
 • Muzeul de Etnografie, Bdul Eroilor nr.21 A, valoare inventar 149.956 lei, impozit 2.699 lei
 • Casă de piatră Pța Sfatului nr.18, valoare 2.000 de lei, impozit 150 de lei
 • Muzeul de Artă Brașov, Bdul Eroilor nr.21, valoare inventar 504.640 lei, impozit 9.084 lei
 • Spațiu cu altă destinație, str. Apulum nr. 1-3, 390 de lei, o lei impozit
 • Biserica Neagră, monument istoric, Curtea Liceuliu J. Honterus nr.10, valoare inventar 98.056, 40 de lei, impozit o lei
 • Spațiu închiriat 12 mp, monument istoric, str. Dr. Ion Cantacuzino nr.2, 16.943 de lei, impozit 305 lei
 • Casa parohială, monument istoric, Curtea Liceului J. Honterus nr.2, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință Curtea Liceului J. Honterus nr.4, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință socială Curtea Liceului J. Honterus nr.6, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință Curtea Liceului J. Honterus nr.7, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință monument istoric Curtea Liceului J. Honterus nr.8, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Locuință îngrijitor munument istoric, Curtea Liceului J. Honterus nr.9, valoare inventar 5 lei, impozit 0 lei
 • Fostul Liceu Sportiv, str. Poarta Schei  nr.39, valoare 2.663.802 lei, zero lei
 • Fosta grădiniță nr.3, str. Lungă 63, valoare de inventar 414.792 lei, impozit  o lei
 • Clădire închiriată, str. Lungă 63, valoare de inventar 194.190 lei, impozit  o lei
 • Boxă și cotă 5% apartament, Calea București nr.6, valoare 6.164 lei, impozit 19 lei
 • 14 garaje închiriate, str. Dealul de Jos nr.12, valoare 4,06 lei, impozit 0
 • Locuință de serviciu, str. Dealul de Jos nr.14, valoare inventar 147.000, impozit o
 • Locuință monument istoric, str. Poarta Schei nr.6, valoare 5 lei, impozit 0
 • Locuință , str. Poarta Schei nr.7, valoare 5 lei, impozit 0
 • Birouri, Pta. Sfatului nr.16, valoare 255.729 lei, impozit 4.603 lei
 • Locuință Pta. Sfatului 21, valoare inventar 1.486.585, impozit 0 lei
 • Hotel restaurant Gh. Baritiu nr.2, valoare inventar 1.141.478 lei, impozit 13.905 lei
 • Locuință monument istoric, str. Gh. Baritiu nr.2, valoare inventar 5 lei, 0 lei impozit
 • Locuință, str. Gh. Baritiu nr.7, valoare inventar 14,67 de lei, 1 leu impozit
 • Locuință Casa parohială, Str. Dr. Gh. Baiulescu, valoare inventar 535.833 lei, 0 impozit
 • Locuință socială str. Dealul de Jos nr.7, valoare inventar 6,54 de lei, impozit 1 leu
 • Locuință socială str. Dealul de Jos nr.9, valoare inventar 1,13 de lei, impozit o lei
 • Biserica str. Dealul de Jos nr.7, valoare inventar 14,14 lei, impozit o lei
 • Garaje pe str. Bisericii Române nr.72, valoare declarată 1,93 de lei, impozit 0
 • Spațiu cu altă destinație, str. Mihai Sadoveanu nr.3, valoare 67,57 de lei, impozit de 5 lei…
 • Locuință pe str. Roth Ludwig Ștefan, valoare 22,01 lei, impozit 2 lei
 • Grădiniță, monument istori, str. Cerbului nr. 23, valoare 249.337 lei, impozit 0 lei
 • Locuință str. Nicolae Bălcescu nr. 42, valoare 5,45 de lei, impozit 0
 • Locuință str. Republicii nr.55, valoare de inventar 20,84 de lei, impozit 2 lei
 • Locuință de serviciu îngrijitor, str. Lungă nr.2, valoare 0,33 de lei, impozit 0
 • Locuință închiriată pe str. Dealul de Jos nr.12, valoare 0,19 lei, impozit 0
 • Biserica Sf. Martin, cimitir, str. Dealul de Jos nr.12, valoare 7,94 de lei, 0 lei impozit
 • Sediul FDGR, monument istoric istoric închiriat de partid, str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 2, valoare 648.940, 00, impozit 0
 • casă îngrijitor monument istoric, str. Dr. Ion Cantacuzino nr.2, 116.029 lei, impozit 0
 • locuință închiriată, 65,5 mp, monumnt istoric, str. Dr. Ion Cantacuzino nr.4, 121.200 de lei, 364 lei impozit
 • casă parohială, monument istoric, str. Dealul de Jos nr.12, valoare 1,95 de lei, impozit 0
 • Capelă cimitir, monument istoric, str. Lungă nr.2, valoare 3,83 de lei, impozit zero
 • Spațiu 53 mp închiriat unei firme, str. Lungă nr.2, valoare inventar 0,02 lei, impozit 0
 • Magazie str. Republicii nr.52, valoare 13.988,40 lei, impozit 0
 • Garaj C1, str. Dr. Gh. Baiulescu, valoare 4.998 lei , impozit 0
 • Garaj C2, valoare de inventar 12.936 lei, impozit 0
 • Anexă foișor C2, valoare 20.649 lei, impozit 0
 • Anexă garaj C3, valoare 19.132 lei, impozit 0
 • Trei imobile Leagănul de copii str. Apulum nr. 1-3, valoare inventar 3.669.280, impozit plătit doar pentru două dintre ele, 28.247 lei
 • Clăire Corp A și C pe str. Dr. Ion Rațiu, valoare inventar 670.429 lei, impozit 12.068 lei
 • Clădire Corp B pe str. Dr. Ion Rațiu, valoare inventar 306.332 lei, impozit 5.524 lei

NOTĂ: Ne delimităm de demersurile politicianiste și ale unor „oengiști” de bine care au ca scop decredibilizarea cultelor. Este vorba strict de o analiză administrativ-economică!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL