Cursuri de formare profesională organizate în luna iulie 2019 la AJOFM Brașov

Cursuri de formare profesională organizate în luna iulie 2019 la AJOFM Brașov

În luna iulie 2019, şomerii braşoveni se pot înscrie gratuit la cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: manichiurist-pedichiuristconfecționer-asamblor articole din textile, manager proiect, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, recepționer hotel și sudor.

Perioada preconizată pentru începerea acestor 6 cursuri de formare profesională este cuprinsă între 23 – 26 iulie 2019.

Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt: pentru cursul de manager proiect – studii superioare, pentru cursul de recepționer hotel – liceu, pentru cursurile de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze și sudor – studii minime obligatorii iar pentru cursul de manichiurist-pedichiurist si confecționer asamblor articole din textile – învățământ gimnazial.

Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi) iar durata cursului variază între 2 și 6 luni conform specificului meseriei.

Documentele necesare înscrierii la un program de formare profesională sunt următoarele:

  • • actul de identitate, în original şi copie;
  • • certificat de naştere, în original şi copie;
  • • actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
  • • actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice
  • • cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
  • • recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Brasov, Str. Lungă, Nr.1A, cam.8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL