Electrica introduce sisteme de măsurare inteligente la Ghimbav și Codlea

Electrica introduce sisteme de măsurare inteligente la Ghimbav și Codlea

Societatea de Distribuție Energie Electrică SA a scos la licitație execuția lucrărilor de nodernizare a instalațiilor de alimentare cu energie electrica la blocurile de locuințe din municipiul Codlea și orașul Ghimbav.

Compania are în veere implementarea unui Sistem de Masurare Inteligent (SMI) într-o zonă omogenă urbană, pentru 10.231 de consumatori casnici și non-casnici mici, în vederea reducerii consumului de energie la nivelul locuințelor.

Reabilitarea tehnologica a retelei de distributie din zona omogena tinta (zona omogena si zona tampon), include: reabilitare rețea de joasă/medie tensiune și asigurarea unor condiții de creștere a posibilităților de exercitarea a activităților de exploatare și întreținere ce implică scoaterea la limita de proprietate a punctului de măsură, pentru o întreținere în condiții superioare: scari de bloc, CDB, FDCP, Lucrări coloane colective. Lucrări branșamente. De la FDCPuri la Tablou abonat se refac branșamentele.

Valoarea estimată fără TVA a contractului ce rezulta din derularea acestei proceduri este de 18.032.712,71 lei (cheltuieli eligibile si neeligibile, conform cererii de finanțare). Durata contratului este de 20 de luni. Termenul limită până la care se pot depune ofertele este 8 decembrie 2021, ora 15.00.

Aceasta achizitie este fiananțată parțial (66%) prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii scazute de carbon. Obiectiv specific 6.3 – reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuințelor, pentru care entitatea contractanta a depus cerere de finanțare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL