Care sunt cotele de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2023

Care sunt cotele de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2023

Principalele noutăţi cu privire la cotele de TVA în vigoare de la 1 ianuarie 2023 se referă la:

A – Începând cu data de 01.01.2023 se exclud de la cota de TVA de 9% băuturile alcoolice şi băuturilor nealcoolice. Care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99. Tot cu aceeaşi dată se va aplica o cotă de 9% TVA, în loc de 5%. Pentru cazarea în sectorul hotelier, servicii restaurant, catering. De asemenea, cu o cotă de 9% se vor taxa şi îngrăşămintele chimice şi pesticidele chimice. De tipul celor utilizate în mod normal în agricultură, care se vor reglementa prin ordin comun MF/MADR. Prevederea este valabilă până la 31 decembrie 2031.
B – Cota de 5% se aplică pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp. (Exclusiv anexele gospodăreşti.) A căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei. Exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice.

Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă. A cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.

(Până acum, numărul locuinţelor cu o valoare mai mică de 450.000 de lei, care se puteau achiziţiona de o persoană fizică, cu o cotă de 5% TVA era nelimitat, limita la o singură locuinţă fiind impusă doar pentru achiziţia cu o cotă de TVA de 5% a locuinţelor cu valoare între 450.000 lei şi 700.000 lei.)

Prin derogare de la prevederile de mai sus, în anul 2023, cotele reduse de TVA de 5% se aplică şi pentru:

a) livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti. A căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei. Exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Achiziţionate de persoane fizice. Dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea de astfel de locuinţe.

b) livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti. A căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 600.000 lei. Dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

Cota de TVA de 5% pentru lemnele de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare. Care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00 livrate persoanelor fizice şi persoanelor juridice, se va aplica până la 31 decembrie 2029.

Baza legală: OG 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 716/15.07.2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EDITORIAL